Landsdækkende kampagne

Læs mere om kampagnen her.

Læs også Øko-nets tema-nummer om tiåret.

 

Vi må lære, hvis jorden skal bære

Dansk åbningskonference.
Læs opfølgningen her.
Find blandt andet rapporten fra cafédialogerne!

 

Balanceakten

Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
- et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014
www.balanceakten.dk

 


Aktuelt

Ingen grøn omstilling af universiteterne
16-10-2012

Miljø og bæredygtig udvikling indgår stort set ikke i de treårige udviklingskontrakter, som uddannelsesministeren har forhandlet på plads med landets universiteter. Dette er kritisabelt al den stund miljø og bæredygtighed så vidt muligt bør integreres i al forskning og undervisning og der bør opstilles bindende målsætninger for nedbringelse af universiteternes CO2-udledninger. Regeringen må også sørge for, at hensynet til miljø og bæredygtig udvikling tages med i universitetslovens, gymnasielovens og folkeskolelovens formålsparagraffer. Den grønne omstilling af økonomien, der lægges op til i regeringsgrundlaget, bør modsvares af en grøn omstilling af universiteterne og hele uddannelsessystemet. Regeringen og repræsentanter for så mange samfundssektorer som muligt må udvikle en national handlingsplan for denne omstilling.

Læs hele artiklen af Lars Myrthu-Nielsen og Niels Henrik Hooge på Kritisk Debat

Læs mere

Bæredygtig udvikling eller politisk bekvemmelighed?
20-06-2011

Politikerne prioritere stadig ikke at vi skal uddanne os til en bæredygtig livstil! Der er mere og mere tale om en uansvarlige tilflugt i tavshedens fortrængelse. Mens det vi har brug for er en politisk balanceakt for bæredygtighed! Derfor tager Øko-net til Folkemødet på Bornholm med et OPRÅB om mere politisk fokus på den folk

Læs mere

Handlingsplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling efterlyses
29-04-2011

Sådan lyder overskriften på en artikel af Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen, i 92-gruppens nyhedsbrev – Nyt om miljø og udvikling, fredag d. 29. april – læs indlægget her.

Læs mere

EMU har lanceret ny hjemmeside om UBU
08-03-2011

EMU er Danmarks undervisningsportal

EMUs overordnede formål er at udvikle og forbedre undervisningen ved at give skolerne en fælles indgang til de vigtigste ressourcer på internettet.

Februar 2011 har EMU fået et område for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. På siden er det muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev med nyt om UBU.

Siden kan besøges på: http://ubu.emu.dk/

 

 

Nyt grønt universitet i Kolding
08-03-2011

Finansudvalget har godkendt byggeriet af et nyt grønt universitet i lavenergiklasse 2015, som placeres i Kolding. Ideen er at tiltrække studerende og forskere til Syddanmark.

Finansudvalget har godkendt Danmarks første større undervisningsbyggeri i lavenergiklasse 2015. Det nye universitetsbyggeri, der kommer til at ligge i Kolding, vil bruge 40 pct. mindre energi end traditionelle huse og ventes klar i 2013.

Byggeriet, der kommer til at høre under Syddanske Universitet og placeres ved Designskolen i Kolding, skal være med til at tiltrække dygtige studerende og forskere, der kan skabe vækst i Syddanmark. Naboer til byggeriet er Kolding Uddannelsescenter, International Business College Kolding og en kommende forskerpark.
Kilde: lila, Information (7.3.2011), s. 12.

 

Studerende vil have bæredygtighed
26-01-2011

Bæredygtighed skal være en del af enhver uddannelse. Sådan lyder opfordringen fra de studerende på Handelshøjskolen i Aarhus.

– Vi vil have, at bæredygtighed bliver obligatorisk på alle uddannelser her på stedet, så det bliver en grundværdi for alle med en erhvervsøkonomisk uddannelse, og vi vil gerne debattere med virksomhederne om fremtidens udfordringer. Sådan lyde meldingen fra Esben Strandsgaard , studerende ved Handelshøjskolen i Aarhus og formand for det nyetablerede netværk Aarhus Sustainability Network.

Omkring 300 studerende er med i netværket, der både bygger på tanken om at gøre en positiv forskel såvel som erkendelsen af, at mange erhvervsledere efterspørger bæredygtige løsninger på vækst, og at denne tendens vil forstærkes i fremtiden.

Kilde: Ulla Gunge Hansen, Berlingske (26.1.2011), Business, s. 23.

 

Bæredygtighed begynder hos den enkelte
29-11-2010

Dagens kronik i Information er fra Øko-net. I dag starter COP16 klimatopmødet i Mexico, men i kronikken peges på at uden hjemlig uddannelse og folkeoplysning for en bæredygtig adfærd, helt ned på individniveau, så redder vi ikke klimaet.

Læs mere

BALANCEAKTEN indtager Christiansborg Slotsplads
09-11-2010

Den 9. november 2010 opstilles Jens Galschiøts Balanceaktskulpturer på en af landets fornemste pladser.
BALANCEAKTEN minder os om at vi skal handle for en bæredygtig udvikling! - og fire nye balanceakter markere at der skal handling til i de sidste 4 år af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) og at vi er på vej mod Rio+20 i 2012

Læs mere

Anbefaling: hold løfte og vis handling
09-11-2010

Danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling - kommer med en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret.

Læs mere om de 7 anbefalinger.

Læs mere

Norden - en bæredygtig region med fokus på livslang læring
29-10-2010

Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afholder d. 11. november 2010 konference i Odense: Norden - en bæredygtig region med fokus på livslang læring.
Øko-net og Idébanken har været med i forberedelserne til den nordiske konference om uddannelse og bæredygtig udvikling. Deltagelse er gratis!

Læs mere

Halvvejskonference for FN-tiåret for UBU
14-10-2010

Øko-net invitere i samarbejde med 92-gruppen og Stiftelsen Idébanken til en dansk halvvejskonference, d. 10. november på Christiansborg, for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - med anbefalinger til regeringen og Folketinget om initiativer i den sidste halvdel af tiåret.

Læs mere

Højskoleophold: Miljø & Udvikling
25-08-2010

Nyt samarbejde mellem Det Økologiske Råd og Diget - Højskolen ved Skagen. Det Økologiske Råd har valgt at indgå i et samarbejde med Diget - Højskolen ved Skagen om at udvikle en ny linje i emnet Miljø & Udvikling for unge i alderen 17,5 til ca. 25 år. Linjen starter op allerede den 26. september 2010 med et indledende 12-ugers kursus.

Læs mere

BALANCEAKTEN på Roskilde Festival 2010
19-06-2010

Øko-net har sammen med Idébanken i Norge, indledet et samarbejde med Roskilde Festival og vil til dette års festival præsentere Balanceakt-kampagnen. Dette sker i samarbejde med 150 efterskole elever, med camp og debatmøde på Climate Community.

Læs mere

Få inspiration til at inddrage bæredygtighed i undervisningen
11-02-2010

Bæredygtig udvikling skal indgå i alle fag under almen voksenuddannelse. Nyt inspirationsskrift giver idéer til, hvordan du som lærer kan inddrage bæredygtighed i de enkelte fag.

Undervisningsministeriet har udgivet et nyt Inspirationsskrift.

Læs mere her

 

UBU, BALANCEAKTEN og COP15
05-01-2010

Galschiøt, Øko-net og Idebanken opsatte onsdag d. 16.12.09, under COP15-klimatopmødet i København, på Nytorv en balancerende Obama-lignende skulptur der laver håndstand på en 7 meter høj pæl. Skulpturen er den første af 4 nye Balanceakt skulpturer der onsdag opstilles på forskellige pladser i København. De vil komme i selskab med den 14 meter høje balance skulptur der i forvejen er opstillet på Slotspladsen.

Læs mere

DPU skal koordinere netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
03-12-2009

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,Aarhus Universitet, bliver koordinator for et nyt regionalt FN-netværk, der skal sikre videndeling mellem forskning og praksis om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Undervisningsminister Bertel Haarder gæster i den anledning DPU’s internationale konference om klima og uddannelse.

Læs mere

TheBalancingAct.info
03-12-2009

Øko-net og Idébanken lancere en ny international portal for Balanceakten og FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Portalen har også en sektion for COP15 og bl.a. info om opsætningen af en række Balanceakt-skulpturer i København under klimatopmødet d. 7.-18. december 2009

Læs mere

Bonn Deklarationen, nu i dansk oversættelse
26-10-2009

I dagende d. 31. marts til d. 2. april blev der i Bonn i Tyskland afholdt UNESCOs World Conference on Education for Sustainable Development (ESD) og resultatet fra konferencen blev samlet i en ny deklaration for ESD: Bonn Deklarationen.

Øko-net deltog i konferencen,  med et mandat fra 92-gruppen, og har efterfølgende fået oversat Bonn Deklarationen, der forhåbentlig vil kunne danne grundlag for det videre arbejde med implementering  og udvikling af ESD i Danmark.
Deklarationen kan hentes her.

Læs mere om konferencen i denne nyhed.

Læs mere

Conference on Education and Climate Change
19-10-2009

Den Kgl. danske ambassade i Berlin afholder i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet en konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og klimakrisen.

Konferencen finder sted i Berlin fredag d. 20. november 2009.

Læs mere

Verdenskonference om UBU i 2009
18-11-2008

UNESCO afholder en stor verdenskonference om UBU d. 31. marts til 2. april 2009 i Bonn, Tyskland.
Overskriften er: UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development - Moving into the Second Half of the UN Decade
Interesserede kan melde sig til konferencen indtil d. 10. december 2008, hvorefter UNESCO vil foretage en udvælgelse af deltagerne. Der forventes 700 deltager fra hele verden. Gennem Undervisningsministerierne i ca. 200 lande forventes 400 at blive inviteret. 130 indbydes direkte fra arbejdsgruppen bag konference og 100 pladser kan der ansøges om indtil d. 10. december.
Læs mere om konferencen her: www.esd-world-conference-2009.org

 

Dansk strategi for UBU på vej
18-11-2008

Her hvor UNESCO netop har annonceret en verdenskonference om UBU, og vi er på vej ind i anden halvdel af tiåret, er det glædeligt at der nu er tegn på den danske strategi, efter høring i forsommeren 2008, skulle være på vej, og at man fra Undervisningsministeriet regner med at den kan lanceres i uge 10 i 2009.
Hent og læs her det foreløbige udkast til strategien for UBU.

 

Ny online uddannelse: Design for Sustainability
12-09-2008


Gaia Education og UOC Open University of Catalonia Campus for Peace and Solidarity udbyder nu: Gaiaeducation: Design for Sustainability.
De præsentere udannelsen således:
A virtual coruse based on the four core pillars of the Ecoviallage Design Curriculum: the social, worldview, ecological and economic dimensions of sustainability. The curriculum draws on the experience and expertise devoloped in at network of some of the most successful ecovillages and community projects across the Earth.

 

Læs mere

 

Fra selvforførelse til bevægelse?
03.08.08

Jeppe Læssøe

I et større indlæg i Politiken lørdag d. 2. august 2008 har lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Jeppe Læssøe, i serien ’Vækst og vilkår – Klimasikring’ en klar opfordring til at se bæredygtighedsindsatsen i Danmark efter i kortene. Han indleder sin artikel med følgende ord:
”Danmark har brug for en ny bevægelse med mod til at hive narresutten ud af munden på os og konfrontere os med det kollektive selvbedrag om vores progressive indsats for en global bæredygtig udvikling. Det folkelige engagement i bæredygtig udvikling er i de sidste små tyve år blevet lullet i søvn af moraliserende spareråd og af forsøg på at illudere, at vi alle er enige og godt i gang med at løse problemerne. Forklaring følger her ...”.
Og artiklen slutter med en påmindelse om mulighederne i UBU-tiåret med disse ord:
” ... Det burde være muligt med tilsvarende folkeoplysende initiativer i Danmark. Muligheden er oplagt i forbindelse med FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014), men trods input med forslag hertil har Bertel Haarder udsendt regeringens strategiudspil, som alene vil gøre tiåret til en del af den i forvejen igangsatte satsning på bedre naturfagsundervisning.”

Hent og læs hele artiklen her.

 

Høringssvar i forbindelse med Undervisningsministeriets ”Strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i tiåret 2005-2014”
27.06.08

En række organisationer har givet høringssvar til den danske UBU-strategi. Den får hårde ord med på vejen, men der gives også konstruktive forslag til at komme videre med UBU i  Danmark.
Du kan her finde 92-gruppens høringssvar samt Øko-nets forslag om at anvende Balanceakten som værktøj og kampagne for at sætte handling bag UBU.

 

Viden vender Verden
13.06.08

Det Økologiske Råd har i det nye nummer af Global Økologi (Nr. 2., juni 2008) et tema om FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014). I tema-nummeret kan man læse om hvad begrebet bæredygtig udvikling dækker over, og hvordan det evt. kan integreres i undervisning. Der er nyt om vilkårene for forskning i bæredygtig udvikling og tag med på tur til Yale og Københavns Universtitet, hvor studerende har sat bæredygtighed på dagsordenen. Sidst men ikke mindst er der kommentarer til regeringens udkast til en strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Spørgsmålet er: ”Kan den, der kommer en tredjedel inde i FNs tiår, sætte skub i processen? Eller der det business as usual?”
Læs mere og hent temanummeret som pdf.

 

Økologisk folkeoplyser på vedvarende energi
12.06.08

Dansk Folkeoplysnings Samråd kører en serie om større og sammenhængende overvejelser om folkeoplysningens opgaver og fremtid. Det seneste interview, under titlen; Økologisk folkeoplyser på vedvarende energi, er med sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net. Læs interviewet der også handler om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og Balanceakten.

 

Strategi for UBU nu sendt i høring
30.05.08

Endelig langt om længe har Undervisningsministeriet udsendt en strategi i høring for den danske indsats for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det har taget sin tid og vi er nu over 1/3 inde i FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Der er frist for høringssvar til strategien senest den 27. juni 2008.
Læs mere om udsendelsen og hent selve strategi-oplægget her fra siden.

 

DPU søger lektor i pædagogik, miljø og bæredygtig udvikling
20.05.08

Ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, opslås en stilling som adjunkt/lektor i området pædagogik, miljø og bæredygtig udvikling. Stillingen er tilknyttet forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik med tjenestested ved DPU i København.
Ansøgningsfrist d. 9. juni 2008
Læs mere

 

Musikalsk snig-fernisering af Balanceakten
11.4.2008

Øko-nets årsmøde d. 5. april 2008 var et velbesøgt og debatterende møde der tog afsæt i Kolding Manifestet og endte med en præsentation af Balanceakten, der er en nordisk og international kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Lørdag aften var der snig-fernisering af den første af 10 internationale balanceakt-skulpturer.
Læs og se mere.


Årsmøde

Der er en ommer!
10.03.08

Sådan lyder svaret fra ubu10.dk ved redaktør Lars Myrthu-Nielsen til Bertel Haarder (og regeringen) der afviser at sylte miljøet i et interview i Dagbladet Information d. 6. februar 2008.
Men spørgsmålet er måske også nærmere om det ikke er regeringen der sylter FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014). Derfor efterlyses regeringen og ministerierne i det tværministerielle udvalg - hvem vil tage over, når nu Bertel Haarder ikke har forstået, at UBU er mere end blot naturfagsundervisning?
Læs hele artiklen, der blev bragt i forkortet udgave som debatindlæg i Information weekenden d. 16.-17. februar.

 

Mens vi fortsat venter...
10.03.08


...på et officielt udspil fra Regeringen omkring en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, kan vi anbefale at læse de indlæg som Dagbladet Information havde d. 30. januar og d. 6. februar, under hhv. overskriften ’Bertel Haarder sylter miljøet’ og ’Haarder afviser, at han sylter miljøet’. Artiklen var affødt af en undren over den manglende UBU-debat og synlighed i Danmark, og undringen var startet af en artikel om Yale Universtitet d. 23. januar under titlen: ’Yale Universtet skaber ny, grøn bølge. Denne artikel blev også fulgt op d. 30. januar under overskriften: ’Er grønne universiteter pop eller alvor?
Gå videre her og find link til de fire artikler i arkivet på information.dk

 

Mens vi stadig venter...

14.01.2008

...på et officielt udkast til en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) fra undervisningsministeren og regeringen, er det muligt at træde vande med en blog diskussion på Undervisningsministeriets officielle hjemmeside for UBU. Det sker under overskriften: Bæredygtig? blog

Læs nærmere om bloggen og ubu10.dk’s overvejelser om den manglende nationale strategi for UBU.

4th International Conference on Environmental Education

1.11.2007.

Den første Intergovernmental Conference on Environmental Education (EE) blev afholdt af UNESCO-UNEP i 1977 i Tbilisi i Georgien. Konferencen definerede mål og retninger for EE. Konferencen har været afholdt siden hvert tiende år, i Moskva i 1987 og i Thessaloniki i 1997.
Den kommende og 4th International Conference on Environmental Education bliver afholdt i november i Indien i Ahmedabad. Konferencen arrangeres af den indiske regering og arrangeres af Centre for Environment Education, Ahmedabad.
Hoved konferencen finder sted fra 26. november, mens der er pre-konference workshops og events fra 24. november.

Da konferencen finder sted under United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014), vil konferencen se på hvordan EE og ESD kan supplere og styrke hinanden på vejen mod en bæredygtig fremtid.

Læs mere om konference på www.tbilisiplus30.org

Regeringen sylter (stadig) UBU

29.10.2007.
Regeringens manglende initiativer omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) følges nu op af en række organisationer i 92-gruppen. I et brev, der trods folketingsvalget, netop er sendt til Bertel Haarder, følges der op på det samråd der fandt sted i marts 2007 om UBU. Brevet har fokus omkring Undervisningsministeriets fortsat manglende initiativer omkring FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Brevet sendes også til Miljø og Planlægningsudvalget samt Uddannelsesudvalget i Folketinget.

Læs hele brevet, der kan hentes her.

The ESD Contribution from Europe

24.5.2007.
German Presidency of the Council of the European Union af holder d. 24.-25. maj 2007 en FN konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med titlen: UN Decade of Education for Sustainable Development – The Contribution from Europe.

Fra Danmark deltager bl.a. Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net og UBU-netværket. På konference udstilles bl.a. Balanceakten der er et nordisk og internationalt projekt for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Læs mere om konferencen.

Kimen til en bæredygtig skole

23.4.2007.
Skolen og pædagogikken spiller en vigtig rolle for bæredygtig udvikling, men opgaven rækker
videre end til at lære eleverne at spare på vandet og tage cyklen. Det er et dannelses-projekt, der kan præge fremtidige generationers måde at handle på i forhold til - miljø, økonomi, kultur og samfund.
Sådan skriver Bjarne Bruun Jensen og Karsten Schnack, begge professorer på Institut for Curriculumforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet i en artikel i Universitetsmagasinet Asterisk fra DPU.
Læs mere

DPU afholder dialogmøder for UVM om UBU

23.4.2007.
Som et led i at få gang i FN’s tiår i Danmark har Undervisningsministeriet hyret Danmarks Pædagogiske Universitet til at afdække hvad der sker på området i Danmark. DPU har således af Undervisningsministeriet fået til opgave at bidrage til besvarelse af nedenstående spørgsmål.
FN har udnævnt tiåret 2005-2014 til tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Som medlem af FN er Danmark dermed forpligtiget til at gøre en ekstra indsats for at fremme UBU. Men hvad er UBU i en dansk sammenhæng? Arbejdes der på at fremme UBU i Danmark? Hvad er ønskeligt og muligt at gøre for at fremme UBU i Danmark i de resterende knap syv år af tiåret? Læs mere

Se ældre nyheder i Nyhedsarkivet >>

Værd at læse

 

Internationale aktiviteter og begivenheder i tiårets første år

 

Nationale strategier

 

 Hvorfor Uddannelse
for Bæredygtig Udvikling?

Verdenssamfundet konfronteres i dag med en række sociale og økologiske problemer. Disse problemer blev i høj grad skabt ved, at samfundene blev bygget uden hensyntagen til miljømæssig levedygtighed.

Problemerne udgør et afgørende ultimatum for menneskeheden: At lære hvordan vi udvikler samfundet samtidig med, at miljøet opretholdes. Dette har vi mulighed for at lære gennem Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

 

UBU-netværket

En række danske organisationer har etableret et netværk og samarbejder om at synliggøre UBU i Danmark.

UNECEs strategi

Læs den her i Øko-nets oversættelse til dansk.
Når du har læste den, eller resumeet af den, tænker du nok: Hvad venter den danske Regering på? Send din kommentar og vær med til at starte debatten om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark.

 

Danmarks

forpligtelser

Læs om Danmarks internationale forpligtelser omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Af Anders Kildegaard Knudsen, 92-gruppen.

Læs mere

 

Bannere

Vær med til at gøre ubu10.dk synlig - placér et banner på din hjemmeside!

Læs mere

 

Nyhedsmail

Tilmeld dig Øko-nets nyhedsmail.

Læs mere


Made by Syneo