Bæredygtig? Blog

Præsentationen for bloggen lyder:
I perioden fra den 14. januar til den 8. februar 2008 inviterer UBUportalen til debat om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Tre på hinanden følgende mandage, den 14., 21. og 28. januar, kommer der et nyt debatoplæg.

I de følgende 12 dage er der mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til forfatterne.

Det førte indlæg er af Jeppe Læssøe & Søren Breiting fra DPU, med overskriften: En særlig dansk definition af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling UBU?
Indledningen lyder:
Uddannelse for bæredygtig Udvikling (UBU) er stadig i sin vorden i Danmark. For at komme videre er det vigtigt, at vi er mange, der hjælpes om at finde frem til, hvad UBU bør være i Danmark.

Find bloggen her og vær evt. med i debatten om UBU.

Man kan jo så evt. undre sig over at man ikke i stedet har sendt oplægget til den nationale strategi for UBU i høring, så vi snart kan komme forbi nulpunktet og i gang med UBU i Danmark. Læs evt. nærmere om Danmarks forpligtigelse i UNECE-strategien som Danmark har tilsluttet sig, i et fælles brev fra 92-gruppen der i oktober 2007, fulgte op på regeringens manglende initativer for UBU. Hent brevet som Word her. Læs mere om UNECE strategien på www.ubu10.dk under Aktuelt.

På Ubuportalen kan desuden læse et nyhedsindlæg fra den 6. ministerkonference i Beograd d. 10.-12. oktober 2007, at undervisningsministeriet på konferencen bekræftede det danske engagement i ti-året og i arbejdet for en dansk strategi for UBU.

Læs nyheden her

 

vær med i debatten

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo