Kimen til en bæredygtig skole

Indledende uddrag fra artiklen "Kimen til en bæredygtig skole", side 26-29 i Universitetsmagasinet Asterisk, Danmarks Pædagogiske Universitet, nr. 34, april-maj 2007

Når politikere ikke ved, hvad de skal stille op med et problem, pålægger de skolen at løse det. Det er den kyniske forklaring på, at Education for Sustainable Development (ESD) er kommet på den internationale dagsorden, blandt andet i form af et specielt FN-tiår for ESD fra 2005 til 2014. En ufarlig og gratis omgang for verdens politikere, hevet frem i 11. time på verdenstopmødet i Johannesburg i 2002 af politikere. Giv skolen ansvaret – en bekvem løsning på et ubekvemt problem.

Men er det ikke dybt naivt at kaste bolden over til skolen? Hvad kan skolen gøre, når emnet er så vidtfavnende som den globale opvarmning? ”Skolen har helt afgjort en rolle at spille i forhold til at skabe en bæredygtig udvikling. Ikke fordi skolen har et medansvar for problemerne og skal være med til at løse dem på kort sigt hverken lokalt, regionalt eller globalt. På langt sigt handler det om, hvordan borgerne forholder sig til udviklingen. Det bør indgå i den almene dannelse,” siger professor Bjarne Bruun Jensen, der leder
forskningsprogrammet om miljø og sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Hvis ESD for alvor slår igennem, er det hverken gratis eller ufarligt. Det er derimod et politisk dannelsesprojekt, der vil have konsekvenser både for verdens skolesystemer
og for fordelingen af den politiske magt, lyder det fra Bjarne Bruun Jensen. Han bakkes op af professor Karsten Schnack, der blandt andet forsker i miljøundervisning i et demokratisk
perspektiv: ”Det er skolens opgave at danne politiske mennesker, der kan tænke på en kvalificeret måde, og som kan og vil tage del i de demokratiske processer. Og der er næppe tvivl om, at problemkomplekset om bæredygtig udvikling er på dagsordenen i dag og vil være centralt fremover,” siger han. ESD dækker over en radikalt anderledes måde at tænke over både miljøproblemer og samfundet på i et større perspektiv, som, hvis den kommer ind under huden på fremtidige generationer, vil have store samfundsmæssige konsekvenser, mener Karsten Schnack. ”Det vil ikke gå stille af, hvis det lykkes at omjustere befolkningens måde at tænke på, så den går mere i retning af bæredygtig udvikling, frem for at vi alle skal tænke som forbrugere eller nogle af de andre tankegange, der dominerer i dag.
Det vil være revolutionerende på mange måder.”

 

 Læs hele artiklen, der kan hentes som pdf-fil her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo