Højskoleophold: Miljø & Udvikling
25-08-2010

 

Baggrunden for samarbejdet er at både vi i Det Økologiske Råd og Diget - Højskolen ved Skagen dagligt oplever et behov for forståelse og uddannelse i at bringe verden ind på en bæredygtighed udviklingskurs. Samtidig møder vi stadigt flere unge som interesserer sig for emner inden for Miljø & Udvikling. Her både kan og bør de danske folkehøjskoler spille en central rolle.

Samarbejdet inkluderer endvidere miljøorganisationen Nepenthes som i høj grad vil levere input til udviklingsdelen af den nye linje.

Vi håber og tror, at linjen Miljø & Udvikling bliver startskuddet til, at endnu flere frie skoler tager disse vitale emner op til debat.

Læs mere på www.diget-skagen.dk

Læs mere på Højskolernes hjemmeside her

Made by Syneo