Et nordisk dogme-folkeoplysningsprojekt for bæredygtig udvikling

- med folkehøjskolerne som brobyggere

Dogme-folkeoplysningsprojektet "Balanceakten" tager udgangspunkt i Agenda 21-handlingsplanen for bæredygtig udvikling og FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Projektet bygger på syv dogmeregler, der skal føre mod bæredygtig udvikling, samt tre P’er, der knytter sig til den opgave, folkehøjskolerne står over for.

De syv dogmeregler

Bæredygtig udvikling betyder at sige ja til at:

1. Vi vil tage hensyn til kommende generationer og vil derfor vurdere følgerne af vore handlinger i et langsigtet perspektiv.

2. Vi erkender, at vi kun har én klode og vil derfor prioritere miljø- og ressourceansvar frem for øget forbrug.

3. Vi erkender, at vi ikke lever i én verden og vil derfor arbejde for en retfærdig global fordeling

4. Vi ved, at alle må deltage for at løse de globale udfordringer og vil derfor bidrage hertil samtidig med, at vi arbejder for at styrke demokratiet på alle niveauer.

5. Vi vil søge ny, problemløsende viden på tværs af faglige grænser.

6. Vi vil deltage i ny bæredygtig praksis både privat, i vore foreninger og i vort arbejde.

7. Vi vil bidrage til politisk debat om, hvilke tiltag der kan lette vejen til bæredygtig praksis for alle.

De tre P’er

  • Pædagogisk platform
  • Politisk synliggørelse
  • Praktiske tiltag

Læs mere om dogmeprojektet her (pdf).

 

 

 

 

 

Made by Syneo