Norden - en bæredygtig region med fokus på livslang læring
29-10-2010

 

Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning har hermed fornøjelsen at invitere dig til at deltage i konferencen:

Norden - en bæredygtig region med fokus på livslang læring.

Konferencen finder sted i Odense på Galleri Galschiøg den 11. november, som er Nordisk Klimadag. Konferencen beskæftiger sig  med klimaforandringer og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Konferencen er arrangeret af Undervisningsministeriet i samarbejde med Nordisk Ministerråds Sekretariat og den danske UNESCO-nationalkommission.

Protektor for den danske UNESCO-nationalkommission Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie deltager i konferencen.
Formålet med konferencen er at danne netværk og at styrke erfaringsudvekslingen.

Vedlagt er invitation og program samt link til tilmelding.
Information om konferencen vil løbende blive opdateret på uvm.dk, norden.org og norden2010.dk

Du er velkommen til at videresende denne invitation til personer eller organisationer, som du mener kan bidrage til en vellykket konference.

Link til konferencen og tilmelding (tilmeldingsfrist er mandag d. 1. november):

http://www.norden2010.dk/da/menu/Nyheder/NyhederOgPressemeddelelser/KonferenceOmNordenEnBaeredygtigRegionMedFokusPaaLivslaengLaering.htm

Made by Syneo