Baggrund

Vores største udfordring i det nye århundrede er at tage en idé der forekommer abstrakt – bæredygtig udvikling – og omforme den til en realitet for alle mennesker på jorden.

FN’s generalsekretær Kofi Annan, 2001

Med Kofi Annans ord in mente involverer tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling mange parter, mange delmål, og mange spørgsmål til offentlig debat.

Vi befinder os stadig i den indledende fase af tiåret, hvor abstrakte idéer skal konkretiseres. Og hvor mange parter skal motiveres til at tage del i processen. Den historiske beslutningsproces ligger til gengæld fast. Processens vigtigste skridt er beskrevet her.

På ”Roller i tiåret” kan du læse om, hvilke parter der bør tage del i at arbejdet med at udleve en politisk beslutning i praksis. På internationalt, nationalt og lokalt niveau.

Visionen for tiåret” er en præsentation af, hvad den overordnede idé med tiåret er – og af UNESCO’s målsætninger for tiåret.

Made by Syneo