Strategi for UBU nu sendt i høring

I følgebrevet til udsendelsen af ”Strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling” skriver Undervisningsministeriet bl.a. følgende:
” Strategiudkastet tager udgangspunkt i de retningslinjer, som er udarbejdet af UNECE (FN’s økonomiske kommission for Europa). Strategiudkastet tager tillige afsæt i den danske uddannelsessektors hidtidige arbejde med emner, der har relation til bæredygtig udvikling. Endelig bygger strategien videre på regeringens bæredygtighedsstrategi ”Fælles fremtid – udvikling i balance”, 2002 og på debatoplægget ”Grønt Ansvar”, 2007.”

Følgende bilag kan downloads:

  1. UBU-strategien
  2. Følgebrevet til høringen
  3. Høringsliste

Deltag i og følg høringen her på ubu10.dk

Fra ubu10.dk og det netværksarbejde der har fulgt UBU-udviklingen i Danmark, skal vi opfordre så mange som muligt i uddannelsesverdenen til at sende kommentarer til det udsendte strategiudkast. Et udkast der desværre ikke stråler af store ambitioner og er ret uforpligtende på konkrete tiltag, og slet ikke lægger op til at der skal følge midler med til at skabe en reel forandringsproces i Danmark for at implementere visionerne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdet for at gøre Danmark til et forgangsland for bæredygtig udvikling.

Her på sitet vil vi følge høringsprocessen og det vil blive muligt at læse flere af de høringssvar som organisationerne fra UBU-netværket vil udarbejde.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo