DPU afholder dialogmøder for UVM om UBU

DPU ved UBU-gruppen i Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik afholder 4 dialogmøder om hhv. ungdomsuddannelsernes, grundskoleområdets, de videregående uddannelsers og voksenuddannelsers samt folkeoplysningens medvirken til tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark.
Møderne finder sted hhv. d. 30. april, d. 2. maj, d. 7. maj og d. 8. maj fra kl. 11.00-15.00 på DPU.

På møderne ønskes at:

  • fremme involveringen og muligheden for indflydelse for alle relevante parter,
  • få sparring til foreløbige forslag og udredninger fra vores side,
  • få inspiration og nye ideer,
  • opsamle og formidle ønsker til Undervisningsministeriet,
  • indlede en gensidig orientering om aktiviteter og planer,
  • undersøge interesse og muligheder for koordinering, netværk og samarbejde,
  • aftale tidsfrister og praktiske aspekter.

Program:
11.00 Velkomst ved Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik
11.10 Oplæg om UBU begrebet og Danmark – herefter spørgsmål og kommentarer
12.00 Frokost (simpel sandwich)
12.45 Oplæg: Hvad sker der, hvad vil vi og hvordan kommer vi videre?
13.10 Gruppedrøftelser med indlevering af skriftlige synspunkter fra grupperne
14.10 Kaffe
14.30 Fælles opsamling og drøftelse
15.15 Orientering om det videre forløb
15.30 Farvel og hjemrejse

Tilmelding: Kan ske på: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=6609&newsid1=5429
Tidsfrist for tilmelding er 7 dage før arrangementet.
Inden mødet vil der blive udsendt yderligere informationer og materiale til de tilmeldte.

Mødeansvarlige: Søren Breiting breiting@dpu.dk og Jeppe Læssøe jepl@dpu.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo