Pressemeddelelse fra DØR:

Uambitiøs og uforpligtende

FN’s tiår for Uddannelse for bæredygtig udvikling 2005-2014 er for længst skudt i gang. Danmark har nu en tredjedel inde i tiåret sendt en national strategi i høring.
I Tyskland, Sverige, Norge og Skotland har de allerede én – en strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling og tilsyneladende har den været medvirkende til en proces i retning mod mere bæredygtighed. For eksempel er 90 pct. af Skotlands skoler udnævnt til Eco-Schools, mod kun cirka 10 pct. af de danske. Sverige vil i år oprette et internationalt center for bæredygtig udvikling, og Tyskland har søsat over 500 projekter på området.
   Danmark har hidtil manglet en strategi, men nu en tredjedel inde i FN’s tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling 2005-2014 har regeringen sendt et forslag til høring.
   Det er første gang uddannelse og bæredygtighed tænkes sammen, men i regeringens udkast til strategi for bæredygtighed, kaldet Grønt Ansvar, fra 2007 hedder det bl.a.:
   "Målet er at placere Danmark helt i front internationalt som et stærkt, bæredygtigt samfund. Vi er allerede kommet langt, men at fastholde vores position kræver, at vi til stadighed er villige til at sætte os ambitiøse mål.”
  Når de ambitiøse mål frem til uddannelsessektoren?
Svaret er ifølge adspurgte eksperter, et nej. Udkastet er både uambitiøst og uforpligtende og kritiseres for ensidigt at satse på naturfag og klima.
   Læs flere kommentarer i Global Økologis tema ”Viden vender Verden”, hvor vi forsøger at gøre status på området om bæredygtig udvikling i uddannelser. Du kan også læse om hvorfor, det er op ad bakke for forskningen i bæredygtig udvikling.

Tina Læbel
Global Økologi
Flere informationer:
Tina Læbel, redaktør mobil: 30257932. E-mail tina@ecocouncil.dk

Hent temanummeret som pdf:
Global Økologi udgives af Det Økologiske Råd. Du kan hente temanummeret som pdf her, og læse temanummeret.
Får du lyst til at tegne et abonnement på tidsskriftet kan det ske ved henvendelse til DØR på tlf. 3315 0077 eller www.ecocouncil.dk
Det koster 295 kr. om året og 175 kr., hvis du er studerende/ledig/pensionist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo