Proces og problemstillinger

Eftersom bæredygtighed er et komplekst begreb, der handler om miljømæssig, social og økonomisk retfærdighed, knytter der sig mange komplekse problemstillinger til FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Man må derfor forvente, at tiåret bliver indledt med mange diskussioner, spørgsmål og perspektiveringer rundt omkring i hele verden.

Du kan på denne side læse om processen bag praksis – hvilke spørgsmål er blevet rejst, hvilke beslutninger er blevet truffet, og hvilke tiltag er blevet sat i gang?


Made by Syneo