Aktuelt

Bertel Haarder i samråd om UBU

21.3.2007.
Dagbladet Information tog i forbindelse med offentliggørelsen af Øko-nets danske oversættelse af UNECE-strategien problematikken om UBU op. Det skete i to artikler med overskrifterne: ”Bertel Haarder sylter miljø-årti” og ”SF kræver undervisningsministeren i samråd om miljø-årti”.

Den første interesse (i det foreløbige tiår!!!) fra pressens side for UBU, som kom fra Fakultet ved Kristian Villesen fra Dagbladet Information, havde en overraskende stor politisk effekt da det direkte førte til at Undervisningsministeriet v. Bertel Haarder, af Steen Gade fra SF, blev kaldt i samråd i Miljø- og Planlægningsudvalget omkring tiåret.

Læs mere

UNECEs strategi for UBU

20.2.2007.- Danmarks hemmelige strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kommer nu frem i lyset og i en dansk oversættelse

Den danske regering har i marts 2005 tilsluttet sig UNECE’s strategi for Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse (UBU). Denne strategi indeholder en række forpligtelser og vejledninger i forhold til hvorledes Danmark engagerer sig i FN’s tiår for UBU.
Dette har dog foreløbig været en dokument-tilslutning uden større indflydelse på den førte politik.
I forlængelse af arbejdet i det danske ngo-netværk, UBU-netværket, har Øko-net nu oversat strategien i håb om at en dansk oversættelse, vil minde de ansvarlige politikere og ministerier om omfanget af opgaven at skabe Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark

Læs mere om oversatte strategi, og download den her.

UBU er nærmest ikke eksisterende i Danmark!

7.1.2007.
FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) der løber fra 2005-2014, er nu 1/5 inde i tiåret. Men i Danmark er det nærmest ikke eksisterende og få ved overhovedet at tiåret eksisterer. Regeringen har ikke taget lederskab, og selvom der er etableret et tværministerielt samarbejde under ledelse af Undervisningsministeriet og UNESCO-nationalkommissionen, sker der intet konkret eller målbart.

Sådan skriver Anja Weile og Lars Myrthu-Nielsen, begge Øko-net i en artikel i det nyeste nummer af Miljøsk (NOAH’s Tidsskrift om miljø og samfund – nr. 45 Januar 2007).

Læs mere

Internationalt trænings program for ESD

18.12.2006.
Centre for Environment Education (Indien) og Ramboll Natura (Sverige) udbyder nu en række uddannelsesprogrammer indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Læs mere om Advanced Internaional Training Programme 2007, der bl.a. tilbydes i Stockholm.

Læs invitationen og klik ind på sitet

Launch of DESD website

13.12.2006.
I januar 2005 afholdt Centre for Environment Education en stor international åbnings konference for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Ahmedabad, Indien.
Nu er de tilbage med en genlancering af web-sitet fra den gang, og lancere det som et stærkt online community for networking og vidensdeling om ESD.
Alle er velkomne til at være med i diskussionen om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Læs invitationen og klik ind på sitet

4. Verdenskongres for miljøundervisning

20.9.2006.

Den fjerde verdenskongres for miljøundervisning afholdes næste år i Durban, Sydafrika, fra d. 2.-6. juli. Der vil blandt andet være fokus på FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, idet man har besluttet, at verdenskongresserne for miljøundervisning i perioden 2005-2014 skal være med til at gøre tiåret til en succes.

Læs mere på kongressens hjemmeside.

Civilsamfundet som læringsarena for bæredygtig udvikling

19.9.2006.

Voksenoplæringsforbundet (Vofo) i Norge afholder i samarbejde med Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL)afholder en temakonference om Læring for Bæredygtighed. Sivilsamfunnets og frivillig sektors kraft ligger i menneskers ønske om læring og utfoldelse for personlig vekst, i vekselvirkning med familie, venner og arbeidsliv. Engasjement og læring tilrettelagt slik at alle kan delta, er et nødvendig grunnlag for et livskraftig samfunn. For folkeopplysningens miljøer er enkeltmenneskets behov omdreiningspunktet: Gjennom kunnskap skal vi kunne skaffe oss innflytelse og styring over eget liv. Vi ønsker å dreie den sosiale dimensjonen i bærekraftig utvikling vekk fra retorikken over til læring for demokrati, engasjement og deltakelse. Konferencen afholdes den 19. til 20. oktober i Voksenåsen kultursenter nær Oslo.

Læs mere om konferencen og programmet.

Sommer-danse-koncert med SP-JUST-FROST

1.5.2006.

Lørdag d. 10. juni 2006
på Ollerup Friskole

Øko-net og Ollerup Friskole indbyder til Festaften med Mad & Musik på Sydfyn. Det er en New Orleans inspireret aften med økologisk Cajun-fest-gryde mv. Festtalen bliver afholdt af Jens Galschiøt, der også opstiller Balanceakten på festpladsen, der er skabt som et internationalt symbol for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - som et konkret og visuelt symbol på den balance som bæredygtighed kræver.
Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 6. juni.

Hent program-pdf her

Skoler indbydes til gratis udstilling og foredrag på Økologi-Kongres 2006

3.4.2006.

Økologi-Kongres 2006 tilbyder i år et særligt program rettet mod elever og lærere fra skoler og uddannelsesinstitutioner. Programmet, der består af besøg på kongressens udstilling samt et foredrag af en markant økologisk foredragsholder, er gratis at deltage i.

Programmet henvender sig primært mod deltagere fra landbrugsskoler, tekniske skoler, "grønne" gymnasier og efterskoler, husholdningsseminarier, lærerseminarier og pædagogseminarier, men andre skoler er naturligvis også velkomne til at deltage.

Skolearrangementet består af besøg i udstillingen, som er åben for offentligheden samt af et 30 minutters foredrag, hvor foredragsholderen vil være en markant skikkelse fra den økologiske verden med en særlig faglig viden.

Læs mere


Nordisk konference: Pedagogikk for bærekraftig utvikling

31.3.2006.

Voksenoplæringsforbundet (Vofo) i Norge arrangere i samarbejde med Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) temakonference med overskriften “Pedagogikk for bærekraftig utvikling – En ny rolle for folkeoplysningen i samspil mellom medborgere, næringsliv og lokalsamfunn”

FNs tiår danner rammen om mødet - og der sættes fokus på folkeoplysningstankens rolle for udviklingen af et bæredygtigt samfund. Mødet er i sit udgangspunkt et fællesnordisk møde om UBU.

Konferencen afholdes den 11. til 12. maj i Voksenåsen kultursenter nær Oslo.
Læs mere om konferencen og programmet.

Balanceakten skudt i gang

30.3.2006.

Balanceakten blev rejst på Nytorv i København d. 9. marts. Der var taler af bl.a. Kim Hjerrild, generalsekretær for Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark og generalsekretær for Den danske UNESCO Nationalkommission, Hjørdis Dalsgaard, der repræsenterer såvel UNESCO som Undervisningsministeriet.
Læs Hjørdis Dalgaards tale her.

Pædagogik for de rige

24.3.2006.

Det som behøves nu, er ikke først og fremmest skolegang for at lære de fattige i udviklingslandende at læse og skrive, men omskolingen af de rige i nord.
Fra hjemmesiden www.pedagogikkforderike.no – et citat af Sibusiso M. Bengu, sydafrikansk uddannelsesminister under Nelson Mandela

Øko-net holder lørdag d. 25. marts 2006 forårsmøde og seminar med temaet:
BÆREDYGTIGHED I EN GLOBALISERET VERDEN
– hvad er udfordringerne og hvad kan vi bidrage med?
Mødet byder på en række spændende oplæg, her i blandt for første gang i Danmark en præsentation af det norske højskoleprojekt: Pædagogik for de rige.

Læs mere om seminaret


BALANCEAKTEN
Nu skal der gang i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Norden

4.3.2006.

3 x 12 meter “Balanceskulpturer” indtager Nytorv i København fra torsdag d. 9. marts kl. 13.00!


En af Københavns mest befærdede pladser, Nytorv, skal i en hel måned domineres af tre skulpturer som hver rager 12 meter til vejrs. Opsætningen markere starten på kampagnen Balanceakten, der er en nordisk kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, og er et led i FN’s tiår derfor.
Med afsæt i FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er tre nordiske folkeoplysnings-organisationer gået sammen om et projekt, som skal sætte gang i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i skoler og uddannelsesinstitutioner i Norge, Sverige og Danmark. Projektet har fået navnet Balanceakten efter en skulptur af den danske billedhugger Jens Galschiøt, som har skabt skulpturen som et internationalt symbol for FN’s tiår. Projektet er støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Projekt Balanceakten retter nu henvendelse til alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Norden og opfordrer dem til at deltage i projektet. De uddannelsesinstitutioner, der tilslutter sig projektet, sig til at arbejde for Balanceaktens 7 værdier for bæredygtighed og nå dets 3 mål, som er understøttet af en række ambitioner.

De tre overordnede mål er:
• Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
• Institutionens drift er bæredygtig
• Institutionen skaber folkeoplysning og folkelig samt politisk debat om bæredygtig udvikling

De deltagende institutioner danner et netværk via projektets hjemmeside og et årsmøde, hvor de gør status over deres arbejde med projektet, udveksler erfaringer og sætter nye mål for projektet.

Læs mere og hent program for lanceringen 9. marts på Nytorv her.


FN tiår - men hvor er det officielle Danmark?

10.2.2006.

Miljøsk er på gaden med tema om Uddannelse for bæredygtig udvikling.
Skal man tro temaforfatterne til dette Miljøsk er den officielle danske indsats mager eller ligefrem rystende ringe. Undervisningsministeriet har på Danmarks vegne tiltrådt alle aftalerne men så er der ikke rigtig sket mere. En række civile aktører har opgivet at vente og er nu selv gået i gang.


Læs mere om indholdet i Miljøsk-temanummeret

Uddannelse til medborgerskab

9.2.2006.

Mandag d. 3. april 2006 afholder Undervisningsministeriet, UNESCO-nationalkommissionen, Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Institut for Menneskerettigheder en konference i Eigtveds Pakhus i København med titlen: Uddannelse til medborgerskab og bæredygtig udvikling.
Konferencen har som målgrupper: Grundskoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser, foreninger for skoleledere og rektorer, CVUer, folkeoplysende organisationer, efterskoler, højskoler, husholdningsskoler, universiteter, faglige foreninger, ministerier m.fl.

Læs mere her.

Østrigsk EU konference om ESD

31.1.2006.

Østrigs EU formandskab afholder d. 13.-15. marts en stor europæisk konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – temaet er: Education for Sustainable Development towards Responsible Global Citisenship.
Hvert EU land er blevet bedt om at sende fire repræsentanter/eksperter (to inden for området ’uddannelse’, én inden for området ’miljø’ og én inden for ’ungdom’).
Konferencen tilbyder et forum for udveksling af information og erfaringer mellem medlemsstaterne i EU omkring ESD. Desuden vil der være fokus på gode praktiske eksempler, med et blik på mulig fremtidig udvikling og nye netværk.
På konferencen vil Østrig også invitere en ekspert fra hhv. Albanien, Hviderusland, Bosnien og Hercegovina, Kazakhstan, Makedonien, Moldova, Rusland, Serbien, Montenegro og Ukraine.

Læs mere om konferencen her.


Det er aldrig for tidligt: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

25.1.2006.

Fra d. 9.-12. januar 2006 blev der afholdt en international bæredygtighedskonference i Virtnam: The second international conference on environmental, cultral, economic & social sustainability (Hanoi and Ha Long Bay, Vietnam). På konferencen var der et oplæg om ESD fra Australien v. Dr. Margarita Pavlova (Senior Lecturer, Centre for Learning Researc, og Steve Turner, Lecturer, School of Vocational, Technology and Arts Education, begge fra Griffith University.
Oplægget havde titlen ”It’s Never Early: Education for Sustainable Development” og præsenterede et ’paper’ omkring et forskningsprojekt udført på folkeskole og gymnasieniveau i Australien.

Læs mere om præsentationen og dens resultat her.


Nyt materiale til undervisning i økologi

25.1.2006.

I disse dage modtager 2000 grundskoler i Danmark en flot æske med titlen: ”Økologi – en naturlig del af undervisningen”. Æsken er udgivet at Økologisk Landsforening, der i 2006 og 2007 har økologi i undervisningen som et udviklingsområde.
I æsken er der oplysninger om hvad forskellen er på økologisk og konventionel produktion, hvor man kan besøge en økologisk gård, og hvad der ellers er værd at vide om økologi og økologiske fødevarer.
Baggrunden for materialet er, i følge projektleder Dorte Ruge, at erfaringen siger at mange skoler mangler undervisningsmaterialer om økologi.

Nærmere oplysninger om materialet fås hos Økologisk Landsforening via mail undervisning@okologi.dk
Økologisk Landsforening: www.okoland.dk

Ny bog og rapport fra SEED

15.12.2005.

Resultaterne fra SEED-netværkets arbejde med Eco-School development”-projektet foreligger nu som bog. Bogen har titlen ”Eco-Schools: trends and divergences”. Projektet resulterede tidligere i hæftet ”Kvalitetskriterier for ESD-skoler”, der blev præsenteret på SEED-konferencen i maj 2005. Du kan læse mere om konferencen på nedenstående link, hvorfra du også kan downloade bogen og kvalitetskriterierne samt Bjarne Bruun Jensen rapport fra konferencen.

SEED-konferencen

Kompetencecenter for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Hamborg

1.12.2005.

Europas første kompetencecenter for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling åbner i Hamborg i løbet af december 2005. Centret får base hos TuTech Innovation og bliver en del af afdelingen ”European Reference Point for Technology Transfer for Sustainable Development”. En af centrets første opgaver bliver udgivelsen af bogen ”Innovation in Education for Sustainable Development”, der skal udkomme i efteråret 2006. Centret vil også stå for at organisere messen ”2nd European Fair on Education for Sustainable Development", der afholdes i Hamborg i september 2006.

Læs mere på TuTech Innovations hjemmeside.

Engelsk åbningskonference

29.11.2005.

Den 13. december 2005 afholdes den engelske åbningskonference for tiåret i London. Konferencen afholdes af den engelske UNESCO-nationalkommission. Blandt talerne finder man blandt andet Professor William Scott fra University of Bath, der også talte på den danske åbningskonference i marts 2005.

Mere information på konferencens hjemmeside.

Ny bog om UBU i praksis i 2006

14.11.2005.

European Reference Point for Technology Transfer for Sustainable Development udgiver til efteråret 2006 en bog med titlen “Innovative Approaches to Education for Sustainable Development”.

Intentionen er, at bogen skal være banebrydende og samtidig gøre op med myterne om, at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er begrænset til formel uddannelse og svært at føre ud i livet. Bogen vil derfor lægge vægt på den praktiske tilgangsvinkel til UBU.

Bogens eksempler skal komme fra forskere, ngo’er, internationale organisationer og udøvere fra hele verden. Interesserede forfattere opfordres derfor til at indsende et resume af den artikel, de ønsker at bidrage med, senest 30. januar 2006. Mere information samt ansøgningsskema findes her (pdf).

Indisk organisation modtager global pris

27.10.2005.

Centre for Environment Education (CEE) i Indien modtager den 28. oktober 2005 prisen for ”Outstanding Service to Environmental Education” i 2005. Prisen gives af North American Association for Environmental Education (NAAEE) på deres 34. årlige konference, der dette år afholdes i New Mexico. NAAEE er et af de største netværk for miljøundervisning i verden fordelt på 55 lande. Den sidste modtager af prisen var WWF i 2001.

Læs mere på CEE’s hjemmeside.

Se også NAAEE’s hjemmeside.

Stafet overdraget til Bertel Haarder

14.10.2005.

Undervisningsminister Bertel Haarder modtog torsdag den 13. oktober en ”bæredygtig stafet” i form af fem små jordkloder. Stafetten blev overdraget af elever fra de tredive skoler fra ASP-skolenetværket, der er gået sammen om at lave stafetten. Sammen med stafetten fulgte elevernes egne anbefalinger til, hvordan der kan blive større fokus på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på landets skoler.

Læs mere om stafetten på UBUPORTALEN.

Flere penge til UNESCO

14.10.2005.

Undervisningsminister Bertel Haarder deltog fredag d. 7. oktober i UNESCO’s 33. generalkonference, hvor han holdt sit oplæg i plenum. Han annoncerede blandt andet, at den danske regering agter at firedoble sit frivillige medlemsbidrag til UNESCO næste år. Beløbet vil således stige fra fem til 20 millioner kroner. Bertel Haarder tilkendegav desuden sin støtte til de tre internationale uddannelsesinitiativer, som UNESCO koordinerer: nemlig Uddannelse for alle i 2015, FN’s tiår for evnen til at læse og skrive og FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

UBU-debat på UNESCOs generalkonference

5.10.2005.

I forbindelse med UNESCOs generalkonference i Paris, der finder sted i disse dage, afholdes der torsdag den 6. oktober en paneldebat om FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Paneldebatten har blandt andet deltagelse af Sveriges uddannelses- og kulturminister Leif Pagrotsky, og Islands tidligere præsident Vigdis Finnbogadóttir. 
Læse mere på UNESCOs hjemmeside.

Verdenskongres for miljøundervisning

3.10.2005.

Den tredje verdenskongres for miljøundervisning afholdes i disse dage (2.-6. oktober 2005) i Torino i Italien. Der vil blandt andet være fokus på FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, idet man har besluttet, at verdenskongresserne for miljøundervisning i perioden 2005-2014 skal være med til at gøre tiåret til en succes.

Læs mere på kongressens hjemmeside.

ESD i topmødeerklæring

21.9.2005.

Fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er netop vedtaget i erklæringen fra FN-topmødet, der blev afholdt den 14.-16. september i New York.
Læs mere her.

ESD-konference i Beijing i oktober

21.9.2005.

Det kinesiske undervisningsministerium følger nu op på det første internationale forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der blev afholdt i Beijing i 2003. Det andet internationale forum afholdes ligeledes i Beijing i perioden 28. oktober – 1. november 2005. Forumets tema er ”Bridging International Visions with National Actions”. Forumet er bl.a. arrangeret i samarbejde med UNESCO’s kinesiske nationalkommission og UNESCO Beijing.

Se forumets hjemmeside for mere viden samt tilmelding.

Nyt interaktivt undervisningsmateriale

16.9.2005.

Materialet hedder Globalis og er et interaktivt verdensatlas, der ud over det rent geografiske også giver mulighed for at vise ligheder og uligheder i samfundet. Ved selv at vælge, hvad der skal vises på kortet, kan man få et overblik over de enkelte landes påvirkning af livet på Jorden.

Læs mere i vores materialesamling (kategorien undervisning for bæredygtig udvikling), hvor du også kan finde en lang række andre undervisningsrelaterede materialer eller se www.globalis.dk

Ny officiel hjemmeside for UBU

6.9.2005.

Den danske UNESCO-nationalkommission har med midler fra Undervisningsministeriet oprettet en officiel dansk portal for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Portalen er udviklet af ASP skolenetværket, der også har udgivet et tilhørende inspirationshæfte. Foreløbig består indholdet på portalen kun af kapitlerne fra inspirationshæftet, der også kan hentes som PDF-fil på sitet.
Dog kan man på hjemmesiden læse at Bertel Haarder d. 13. oktober får overrakt en bæredygtig stafet af 30 elever, én fra hver af de 30 skoler i Danmark, der er med i UNESCOs ASP skolenetværk. Stafetten indeholder en række bud på hvad uddannelse for bæredygtig udvikling kan være.
Link til ubuportalen.dk

 

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Namibia.

15.8.2005.

Det danskstøttede miljøundervisningsprogram SEEN, der bygger på udviklingsorganisationen Ibis' undervisningserfaringer i Namibia, inddrager Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i undervisningen på skolerne i Namibia. Gennem medbestemmelse støttes eleverne i at blive kritiske og initiativrige mennesker med tro på egne værdier. Læs mere i augustnummeret af Global Økologi, der kan bestilles på www.globalokologi.dk

Bæredygtig eller bare dygtig?

10.8.2005.

KRONIK i Information weekend 6.-7. august 2005

I en kronik fra Øko-net stilles der skarpt på Danmarks rolle som global, bæredygtig aktør, og der fokuseres især på den manglende danske markering af FN’s seneste tiltag om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling de næste ti år.

Bæredygtighed skal integreres på alle uddannelsesniveauer, og værdigrundlag, læreplaner og lærekompetencer skal rettes ind efter bæredygtighedsprincipperne. Dette er grundstenen i FN’s tiårs plan, Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som blev vedtaget i 2002. I kronikken i Information diskuterer kommunikationsmedarbejder Christina Nielsen og sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net Danmarks rolle i FN’s resolution.

Læs mere her.

Balanceakten på Artville 2005

28.7.2005.

Kunstmessen Artville finder sted i Tappehallerne ved Tuborg-havn i dagene 5.-7. august 2005.

Med sine mere end 9 meter høje skulpturer er Jens Galschiøts bidrag "Balanceakten" valgt som visuelt blikfang for Artville i år.

Læs mere her.

Indspark til den danske nationale strategi for UBU

20.6.2005.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling (et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer) har netop sendt et notat til den tværministerielle gruppe om FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Anledningen var invitationen til et brainstormmøde om temaer for tiåret, som den tværministerielle gruppe havde inviteret til d. 16. juni 2005 kl. 10-12 i Eigtveds Pakhus. Den tværministerielle gruppe består foreløbig af Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet og Miljøministeriet.

Læs 92-gruppens notat til den tværministerielle gruppe her.

Tema-nummer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

15.6.2005.

Læs stort tema-nummer af Nyhedsbladet Øko-net om FN-tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - I tema-nummeret er der bl.a. blevet samlet op omkring den danske åbningskonference for tiåret og sammenfattet nogle af de forpligtigelser som Danmark har lavet på området.

Læs mere her.

Kvalitetskriterier for ESD-skoler

24.5.2005.

- en håndsrækning til at fremme kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

I forbindelse med den internationale SEED konference om 10-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (DESD) i Esbjerg den 19. – 21. maj blev lanceret en publikation på 7 forskellige sprog – herunder på dansk – om kvalitetskriterier for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (ESD).
Læs mere her.

200.000 kroner til miljøpædagogik

19.5.2005.

Hvordan kan man videreføre nordiske pædagogiske traditioner inden for uddannelse for bæredygtig udvikling?

DPUs forskningsprogram for miljø- og sundhedspædagogik ledet af professor Bjarne Bruun Jensen har modtaget 200.000 kroner af Nordisk Ministerråd. Midlerne går til et forprojekt om ’Uddannelse for Bæredygtig Udvikling’ inden for grundskole og ungdomsuddannelser.

Læs mere her.

Kunnskapsløftet - et dårlig løft for bærekraftig utvikling?

17.5.2005. 12. maj 2005 kom RORG-Samarbeidet i Norge med en kritisk artikel om arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Norge. RORG-Samarbeidet består af en række frivillige norske organisationer, der arbejder med oplysning om nord/syd- og udviklingsspørgssmål. Læs artiklen her.

SEED-konferencen

21.4.2005.

Den næste konference på dansk jord om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling afholdes den 19. – 21. maj 2005 på CVU-Vest i Esbjerg. Konferencen har titlen “Building Capacity and Empowerment - Education for Sustainable Development”. Du kan læse om konferencen her.

Dansk Center for Byøkologi om den danske UBU10-åbningskonference

21.4.2005.

Birgitte Skjøtt fra Dansk Center for Byøkologi har sammenfattet en reportage fra den danske åbningskonference for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Reportagen kan læses på Dansk Center for Byøkologis hjemmeside.

Made by Syneo