Handlingsplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling efterlyses
29-04-2011

 

Danmark er langt fra at være bæredygtigt. WWF opgjorde for nyligt danskerne til at være de tredje mest ressourceforbrugende borgere på kloden, og det danske drivhus-gasudslip er stadig langt større, end det der er plads til per verdensborger.
Samtidigt tyder alt på, at Danmark i høj grad skal leve af at producere og eksportere bæredygtige teknologier i fremtiden. Betydningen af det danske vindmølleeventyr er velkendt, mindre velkendt er det måske, at Danmark i dag er det land i EU, der får den største del af sine eksportindtægter fra eksport af ”grønne” teknologier.
Der er altså fortsat store udfordringer ved at gøre Danmark bæredygtigt – og samtidigt store muligheder for at Danmark i fremtiden kan blive ledende, når det drejer sig om at udvikle og eksportere de teknologiske og vidensmæssige løsninger, der skal til for at sikre en global bæredygtig udvikling.
 
M en h vis det skal lykkes, kræver det en anden politisk prioritering end i dag – en prioritering der sikrer den nødvendige uddannelse, viden og oplysning om bæredygtig udvikling i Danmark. For den indsats halter i dag. 92-gruppen har længe forsøgt at overbevise regeringen om, at indsatsen for uddannelse for bæredygtig udvikling må tages mere alvorligt, og i 2008 kom der da også langt om længe en strategi for området fra Undervisningsministeriet. Desværre er strategien alt for snæver i sit sigte og mang-ler den opfølgende handlingsplan, der skal sikre igangsætningen og finansieringen af de nødvendige initiativer.
 
Senest arrangere de Undervisningsministeriet et seminar om sagen, men desværre valgte den ansvarlige minister at melde fra til sit eget møde. Et udtryk for den generelle politiske prioritering og forståelse for om-rådet.
Hvis Danmark skal blive bæredygtigt, og i fremtiden kunne leve af at være det, er det nødvendigt med en langt stærkere indsats på området, herunder en national handlingsplan, der sikrer, at danskerne har den nødvendige forståelse, viden og uddannelse indenfor bæredygtig udvikling.

Af Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen

Kilde:
Artikel i nr. 73 af 92-gruppens nyhedsbrev – Nyt om miljø og udvikling
Abonnement på nyhedsbrevet fås ved tilmelde sig på mail: 92-gruppens_nyhedsbrev@wwf.dk


Made by Syneo