Om Sitet

www.ubu10.dk er etableret og administreret af folkeoplysningsorganisationen Øko-net.


Hjemmesiden indgår som en væsentlig del af den kampagne, som Øko-net gennemfører i forbindelse med FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Den henvender sig først og fremmest til beslutningstagere, undervisere og andre organisationer. Andre dele af befolkningen vil dog også kunne danne sig et billede af, hvad tiåret handler om.


Formålet med hjemmesiden er først og fremmest at skabe rammer for erfaringsudveksling og netværksdannelse. Samt at oplyse om baggrunden for tiåret, om visionerne for det og om de aktiviteter, der knytter sig til det.

Øko-nets historie og organisation
Øko-nets mission og vision
Øko-net i praksis
Øko-nets hjemmesider

Kontakt: 

Øko-net
Ærtevej 120, Egense
5700 Svendborg
Tlf.: 62 24 43 24
Fax: 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk

Made by Syneo