FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og Danmarks forpligtelser

Af Anders Kildegaard Knudsen, 92-gruppen

 

De første skridt imod FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling blev taget på FN konferencen for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992, hvor man af konferencens slutdokument kan man læse, at ”uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer.

...

I Danmark har man længe været klar over, at uddannelse er en forudsætning for en bæredygtig udvikling, og i de senere år har Danmark tilsluttet sig en række internationale aftaler om uddannelse og bæredygtighed, bl.a. gennem Agenda 21, sluterklæringen fra FN-topmødet i Johannesburg, den nordiske strategi for bæredygtig udvikling ”Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden” og ”UNECE Strategy for Education for Sustainable Development”.

Igennem disse aftaler forpligter Danmark sig gentagne gange til at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling og gøre det til et livslangt læringsforløb, som er integreret på alle uddannelsesniveauer, fra førskole til universiteter og efteruddannelse.

 

Læs hel artiklen her (word-dokument)

Made by Syneo