Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Programme in English
 

Program dag 2

UBU AKTION I DANMARK

Vartov - Foredragssalen fra kl. 08.30-17.30

UBU AKTION I DANMARK

08.30-09.00 Ankomst - tjek ind
09.00-09.10 Velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen og
cafédialog facilitator Kirsten Paaby, Idebankén, Norge

Tema 1:
Hvordan får vi skabt den gode historie omkring UBU i Danmark?

To oplæg og efterfølgende cafédialog 1:

09.10-09.40 Uffe Elbæk, forstander for Kaospiloterne:
Bæredygtig udvikling: den umulige men nødvendige opgave – hvordan gøres UBU10 til en succes?

09.40-10.10 Per-Uno Alm, seniorkonsulent i Respect Europe, tidligere generalsekretær i Det Naturliga Steget (skridt) i Sverige og medgrundlægger af Respect Europe:
“Morgendagens uddannelse: bevidstheden om
bæredygtig udvikling
– hvad kræver det af nytænkning?”

10.10-10.30 Pause – med forfriskning

10.30-12.30 Cafédialog 1: Hvordan får vi skabt den gode historie omkring UBU i Danmark?

12.30-13.30 Frokost-buffet ved Basilika

Tema 2:
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark

– hvordan integreres UBU i læring i Danmark?

To oplæg og efterfølgende cafédialog 2:

13.30-14.00 Birthe Zimmermann, lektor, Amtsgymnasiet
i Sønderborg:
“Fra Miljøundervisning til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling”

14.00-14.30 Bjarne Bruun Jensen, professor, Institut for Cur- riculumforskning og Jeppe Læssøe, lektor, Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet. Begge fra DPU’s Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik:
“Pædagogiske principper for UBU – er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling noget andet og mere end udvidet miljøundervisning?”

14.30-16.30 Cafédialog 2: Hvordan integreres UBU i læring i Danmark?

16.30-16.50 Pause – med forfriskning

16.50-17.15 Kai Arne Armann, daglig leder i Stiftelsen
Idébanken, Norge:
“Pejlemærker for bæredygtig udvikling
– ESD10 og samspillet mellem teori og praksis”

17.15-17.30 Afslutning

Farvel og på gensyn!

 

Det står forkortelserne for:
ESD – Education for Sustainable Development
UBU – Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
UBU10 – FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
DESD / ESD10 – Decade for Education for Sustainable Development

 

 

Tanke


Dialog


Handling

 


Reflektere


Debattere


Realisere