Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Programme in English
 


Baggrund

UNESCO begrunder behovet for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med:

Verdenssamfundet konfronteres i dag med en række sociale og økologiske problemer. Disse problemer blev i høj grad skabt ved, at samfundene blev bygget uden hensyntagen til miljømæssig levedygtighed. Problemerne udgør et afgørende ultimatum for menneskeheden: At lære hvordan vi udvikler samfundet samtidig med, at miljøet opretholdes. Dette har vi mulighed for at lære gennem Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er at skabe en bæredygtig udvikling for fremtiden. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling består i at udvikle de færdigheder, perspektiver, kundskaber og værdier, der er nødvendige for, at både det enkelte menneske og samfundet kan leve og arbejde på en bæredygtig måde.
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling bliver dermed en vision for en uddannelsesform, der forsøger at skabe balance mellem vores behov for menneskelig og økonomisk trivsel og vores kulturelle traditioner og respekten for jordens naturressourcer.
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling bliver dermed et af de vigtigste redskaber til at realisere bæredygtig udvikling.


Dansk UBU10 samlingspunkt:
Konferencen bliver en enestående mulighed for at møde folk fra den danske uddannelsesverden og aktører fra den danske og internationale proces omkring Rio og Johannesburg-topmøderne for en bæredygtig udvikling.

Konferencen henvender sig til alle beslutningstagere og undervisere inden for uddannelsesverdenen i Danmark samt til studerende, konsulenter, forskere, græsrødder, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder, der er interesseret i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

På konferencen vil der komme forskellige bud på UBU i Danmark fra mange niveauer i uddannelsessystemet. Konferencen, Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, vil således dække emnet bredt: Både i det livslange læringsperspektiv fra folkeskole til voksenuddannelse og fagligt bredt. Desuden vil der være et udviklingsforløb omkring, hvad UBU skal være i Danmark. Konferencen lægger stor vægt på mulighed for at skabe netværk samt dialog og debat i forbindelse med indlæg fra de inviterede oplægsholdere.

Vel mødt!

 

 

Tanke


Dialog


Handling

 


Reflektere


Debattere


Realisere