Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Programme in English
 

Program dag 1

ESD10 - DET GLOBALE PERSPEKTIV

Torsdag d. 10. marts

Christiansborg - Fællessalen fra kl. 12.00-18.00

ESD10 - DET GLOBALE PERSPEKTIV

12.00-13.00 Registrering / isvand, kaffe og te

13.00-13.50 Åbning af konferencen og markering af starten for ESD10 i Danmark

Velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder i Øko-net

Officiel åbning og oplæg ved:

Torben Kornbech Rasmussen, vicedirektør i Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsens internationale enhed

Pernille Blach Hansen, medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg (S)

Jan Eriksen, direktør for Friluftsrådet og præsident for FEE, Foundation for Environmental Education

Hjørdis Dalsgaard, generalsekretær for UNESCO- nationalkommissionen i Danmark

13.50-14.00 Hvordan vi skal lære, dag 1 og dag 2 – præsentation af konferencen ved Kirsten Paaby, Idébanken, Norge

To oplæg og fælles refleksion og spørgsmål:

14.00-14.30 Carl Lindberg, ordfører i den svenske Kommittén
för Utbildning för Hållbar Utveckling og tidligere Bitr. Statssekreterare i Utbildningsdepartementet i Sverige:
“Hvad, hvorfor og hvordan?”

14.30-15.00 William Scott, professor, Department of Education, University of Bath i England:
“ESD: What sort of Education? What sort of
Learning? What sort of Decade? A review of options and possibilities”

15.00-15.30 Refleksion og spørgsmål

15.30-16.00 Pause – med kaffe, te og kringle

To oplæg og fælles refleksion og spørgsmål:

16.00-16.30 Domminique Bouchet, professor i sociologi, Syd- dansk Universitet, Institut for Marketing: “Kan kravene fra markedet og globaliseringen forenes med en bæredygtig uddannelsespolitik?”

16.30-17.00 Anders Bondo Christensen, lærer og formand for Danmarks Lærerforening:
“Holdninger og værdier – hvordan kan vi i uddannel- serne reflektere, debattere og handle i forhold til en bæredygtig udvikling?”

17.00-17.30 Refleksion og spørgsmål

17.30-17.45 Afrunding af konferencens Christiansborg-del

17.45-18.30 Pause – konferencen fortsætter på Vartov med
aftensmad, musik og foredrag
Vartov – Foredragssalen fra kl. 18.30-23.00

18.30-19.30 Aftensmad i Vartovs lokaler ved Basilika

19.30-23.00 Aften-café med musik, foredrag og dialog om
en verden i forandring eller forandringen af verden! – tag med på en oplevelses- og læringsrejse, og mød:

Elever fra Busses Skole, deres lærer Bo Bramming (formand for Øko-net) og pianist Lars Fjeldmose
“Sange for Bæredygtig Udvikling”

Jørgen Steen Nielsen, journalist og forfatter:
“Fra frihedens slagmarker – billeder fra en verden i hektisk forandring”

Lakha Lama, Art of Life:
“Forandring – kunsten at omstille sig og finde nye veje”

John Engelbrecht, filosof:
“Bæredygtighed, læredygtighed og væredygtighed”

 

Det står forkortelserne for:
ESD – Education for Sustainable Development
UBU – Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
UBU10 – FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
DESD / ESD10 – Decade for Education for Sustainable Development

 

 

Tanke


Dialog


Handling

 


Reflektere


Debattere


Realisere