'Hvad vil vi med FNs tiår for undervisning i bæredygtig udvikling?' - februar 2005, Danmarks Pædagogiske Universitet

Torsdag den 3. februar 2005 blev den første danske konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling afholdt. Konferencen fandt sted på DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) under titlen ”Hvad vil vi med FN’s 10-år for undervisning i bæredygtig udvikling?” – og var arrangeret af DPU og U-landsorganisationen Ibis.

Læs Øko-nets artikel om konferencen her.
Se også DPU's side for yderligere information om konferencen.
Made by Syneo