Kai Arne Armann

Størst er kærligheden


Kai Arne Armann, der er daglig leder i Stiftelsen Idébanken i Norge, afsluttede konferencen. Hans oplæg havde overskriften ”Pejlemærker for bæredygtig udvikling – ESD10 og samspillet mellem teori og praksis”.
Idébanken, der er den sidste levende rest af den norske kampagne ”Alternativ Framtid”, forsøger gennem de gode eksempler at fremme processen hen imod bæredygtig udvikling. Kai Arne Armann lagde ud med at opfordre os til at tage stilling. Til fx at stille krav til de produkter, vi køber. Stille krav til, at de ikke er lavet på mindsteløn og derigennem hjælpe verdens fattige.
Og at det kan lade sig gøre at stille krav, viste han med et eksempel fra virkelighedens verden: Scandic Hotel har vist, at det lader sig gøre at drive en professionel virksomhed ud fra principperne om bæredygtig udvikling.

Men Kai Arne Armann siger ikke, at det vil blive let, tværtimod: ”Vi har kun én jord, men ikke én verden,” sagde han og fortsatte: ”Forestil jer, at samfundet er som en snurretop, der uophørligt snurrer rundt om ét punkt: snurretoppens spids – den økonomiske bundlinie.” Og han fortsatte, mens han illustrerede sine ord med tusch og papir, med at sige, at det er denne snurretop, vi skal stoppe, uden at den vælter, for at vi kan opnå en bæredygtig fremtid.
Samfundet skal støttes af kundskab på den ene side og måden, vi er sammen på, på den anden side. Fundamentet for at dette kan ske, forklarede Kai Arne Armann, er for det første deltagelse og for det andet Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, da netop Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kan give os handlingskompetence til ændre samfundet. Og under det hele er kærligheden, for uden kærlighed kan det ikke lykkes. ”Hvordan får vi denne pil til at blive Amors pil?” spurgte Kai Arne Armann og pegede på sin tegning, der under hans forklaringer umærkeligt havde fået form som en stor pil pegende mod fremtiden. Og han fortsatte: ”Gode eksempler skal være kernen i den fremtidige dialog. Der skal være sammenhæng mellem kundskab og måden, vi er sammen på. Mulighederne er en vigtig del i arbejdet med bæredygtighed.
Det, vi gør i Idébanken, er at samle eksempler snarere end idéer,” fortalte Kai Arne Armann. ”Vi er en bank for idéer. Vi er desuden gode til venskabssamarbejder, hvilket er en måde at skabe empatimuligheder på.” Han fortsatte med at sige, at det er håbets signal, vi skal sende ud. ”Det, som er gjort, er gjort, men det betyder jo ikke, at man skal gøre det magen til næste gang.

Kai Arne Armann afsluttede med at sige, at den brede deltagelse er nødvendig, hvis vi skal ændre verden. Kun i kærlig dialog kan det lade sig gøre, for størst af alt er kærligheden. Det vigtigste spørgsmål bliver derfor: ”Hvordan skaber vi kærlighed til Jorden?

Kilde:
Kai Arne Armanns oplæg ved konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Kai Arne Armann

 

 

Se også:


Idébankens hjemmeside

Made by Syneo