Uffe Elbæk

Gode historier skaber fællesskab


Uffe Elbæk, forstander for Kaospiloterne, ville egentlig have vist uddrag fra filmen ”1 Giant Leap” af Duncan Bridgeman og Jamie Catto. Men teknikken drillede, så i stedet fortalte han om den: ”’1 Giant Leap’ er en fantastisk rejse ud i den verden, der er vores. Den handler om at finde magien og eventyret Og den formidler en fantastisk livsglæde og ydmyghed over for den klode, vi bor på. Når man har set den, får man lyst til at handle og gøre en forskel.” Med disse ord indledte Uffe Elbæk sit oplæg, der havde titlen ”Bæredygtig udvikling: Den umulige, men nødvendige opgave – hvordan gøres UBU10 til en succes?”
For at UBU10 skal blive en succes, må det udstråle livsglæde, fastslog han. Det skal være sådan, at de mennesker, der møder projektet, også får lyst til at handle på det.

Et magisk tiår
”1 Giant Leap” udstråler en værdsættelse af det fælles, men også respekt for forskellighederne: ”Det var menneskeheden, der talte!”, sagde Uffe Elbæk. Hvis UBU10 skal blive en succes, må vi altså bryde med det indforståede; man skal kunne identificere sig med det. ”Selvom noget er meget nyt og anderledes, skal der være et eller andet, man kan identificere sig med – noget man er tryg ved, så man kan gå på opdagelse i det nye.
Det, der motiverer mennesker mest, er, at de kan se meningen med det, de gør. Det skal altså være meningsfuldt. ”Men hvordan skaber man ejerskab?” spurgte Uffe Elbæk. ”Hvad skal der til, for at folk får lyst til at handle? Hvordan skabes magien i det?” fortsatte han og gav selv svaret: UBU10 skal være en god historie, man har lyst til at fortælle engageret om. Det skal emme af eventyr. Der skal være noget, folk kan nikke genkendende til, noget de kan identificere sig med. Projektet skal møde modtagerne. Der skal skabes et fællesskab, uden at man går på kompromis med værdierne. Uffe Elbæks forslag var at inddrage musik, film og litteratur, da det taler til modtagerne. Det samme gjorde fx Martin Luther Kings tale.

Lyst til at handle
Det er vigtigt at finde frem til folks motivationskraft – deres inspirationskilde, det der giver dem lyst til at handle. Det er desuden vigtigt at have respekt for forskellighederne, da det er dem, der giver værdi til det fælles. ”We’re just human beings trying to be human,” sagde Uffe Elbæk og afsluttede: ”Kommunikationen er først god, når den skaber fællesskab.
Men vi må også være opmærksomme på, at der er en generationsforskel,” lød en kommentar. ”For de unge i dag er det fragmenterede en værdi i sig selv, hvilket gør det vanskeligt at formidle en helhed. Det er rigtigt, at lyst og motivation er nødvendigt, men vi er også nogle gange nødt til at gøre noget af nød. Det er også vigtigt.” Til dette svarede Uffe Elbæk, at ”man skal have lyst til at handle på uretfærdighed og tage udgangspunkt i dilemmaerne.

Kilde:
Uffe Elbæks oplæg ved konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Uffe Elbæk

 

”1 Giant Leap”, der udkom i 2002, kan købes på Amazon eller lånes på biblioteket.

 

Se også:
1 Giant Leap’s hjemmeside

 

Kaospiloternes hjemmeside

Made by Syneo