Jørgen Steen Nielsen

Friheden tynger


Jørgen Steen Nielsen, journalist og forfatter, var torsdag aften inviteret til foredragssalen på Vartov for at fortælle om sin bog ”Fra frihedens slagmarker – billeder fra en verden i hektisk forandring”. Bogen er en personlig beretning i rejsedagbogsstil om udviklingen i Kina, Indien og Kenya belyst i en global sammenhæng. Til grund for bogen ligger en rejse i de tre lande i perioden oktober-december 2003.
Der er næppe mange danskere, der ikke mener, at demokrati er godt. Ikke desto mindre lagde Jørgen Steen Nielsen ud med et perspektiv til eftertanke. Det skete ved at fortælle om, hvordan Per Stig Møller i en samtale med Knud Vilby havde valgt demokrati, hvis han skulle vælge mellem dette og bæredygtighed: ”På spørgsmålet om, hvorvidt kineserne må køre lige så meget bil som os, svarede Per Stig Møller ’ja’. Demokratiet vejer altså tungere end bæredygtighed. Det er menneskets frihed, der står øverst – så må jorden jo gå under!

Ørkenvandring
Aftenens første rejse gik til Kina: "Kinas udvikling er dramatisk, men de er stadig langt bag os andre. I Kina er der 1 bil pr. 100 mennesker. Til sammenligning findes der i USA en bil til hver anden indbygger,” fortalte Jørgen Steen Nielsen og fortsatte: ”I Kina har Gobiørkenen over en årrække vandret en afstand svarende til Danmarks størrelse.” Vandringen er et resultat af klimaforandring – og er altså ikke nødvendigvis Kinas egen skyld.
Kina oplever også problemer med floder, der tørrer ind, ligesom vandforsyningen er under reduktion. ”I Shanghai pumper man grundvandet så kraftigt, så byen synker,” fortalte Jørgen Steen Nielsen.
Det er ikke alle i Kina, der får del i udviklingen. Her tænkte Jørgen Steen Nielsen bl.a. på de afskedigede fra statsfabrikkerne. Samtidig oplever man, at bønder fra landdistrikterne flytter til byerne – altså en folkevandring. Jørgen Steen Nielsen mente ikke, at et oprør fra middelklassen er sandsynligt. Mere sandsynligt er et oprør fra underklassen.
Vækst er tilsyneladende en forudsætning for at undgå sammenbrud i Kina, konstaterede Jørgen Steen Nielsen, men er også det, der gør, at kloden nærmer sig sammenbrud. ”Der er tale om et folk, der har mistet skyldfølelsen og angsten i jagten på materiel velstand. Der er ingen grænser og intet mådehold i Kina. Ingen bremse. Det er et spørgsmål om værdier,” lød det fra Jørgen Steen Nielsen.

American way of living i Indien
Dernæst tog Jørgen Steen Nielsen os med på en rejse til Indien. Her minder udviklingen om den i Kina, selv om der også er forskelle. ”Det handler om ’The american way of living’. Det nye Indien er som det nye Kina – og det nye Kina er som USA og Europa,” sagde Jørgen Steen Nielsen og uddybede: ”Det betyder, at frihed er den dominerende værdi på bekostning af lighed og broderskab. Og på bekostning af bæredygtighed.” Netop frihedens dominans i disse lande ligger til grund for titlen på bogen.
For Kina og Indien går det fremad som gennemsnit betragtet, konstaterede Jørgen Steen Nielsen: ”Kina og Indien er på vinderholdet og udnytter udviklingen. Dette i modsætning til lande som fx Kenya,” hvor aftenens tredje rejse gik til.

30 kr., tak – 60 øre, værsgo
Kenya er et land, der er fastlåst i råvareproduktion, og som hører til på taberholdet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at landets BNP falder med 1% pr. år. Der er 54 lande i denne situation, fortalte Jørgen Steen Nielsen. Lande, der bare bliver fattigere og fattigere.
Kenya har råvarerne, men ikke forarbejdningen. Som eksempel nævnte Jørgen Steen Nielsen den kenyanske kaffe: ”Kenya har bønnerne og formaler dem eventuelt også. Men al forarbejdning af kaffen foregår i Europa. I lande som Tyskland, Holland og England. Kenya får dermed ikke del i værditilvæksten og forarbejdningen. Når man giver 30 kroner for en kop kaffe på Starbucks, går der 60 øre til Kenya. Resten går til forarbejdningslandene.”

Det handler om optimistisk handling
Situationen i Kenya skaber nød. Men den gør også, at folk med overskud begynder at tænke nye tanker. At man kan støde på unge, visionære kenyanere. I Kina er situationen den, at kineserne ikke må danne grupper – dvs. at individer må føre kampen hver for sig. Jørgen Steen Nielsen citerede i den forbindelse en kineser, som han havde mødt på sin rejse: ’At være modig er at have frygt og alligevel vove at handle’.
Det er handlingens optimisme over for intellektets pessimisme. Det handler om at handle lokalt og tænke globalt,” sagde Jørgen Steen Nielsen. Han sluttede med at tilføje, at foruden global handling og optimisme, så kræver fremtiden også en stor mængde tålmodighed.

Kilde:
Jørgen Steen Nielsens oplæg på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

Jørgen Steen Nielsen

 

Læs omtalen og præsentationen af Jørgen Steen Nielsens bog "Fra Frihedens Slagmarker" her (pdf).

Made by Syneo