Lakha Lama

Kunsten at dyrke indre økologi


Under titlen “Forandring – kunsten at omstille sig og finde nye veje” begyndte Lakha Lama at fortælle om sit liv i Tibet. Han er født i Øst-Tibet i 1942 og huskede fra sin barndom, at der i begyndelsen ikke fandtes cykler, og hvordan cyklen, da den kom, blev efterfulgt at motorcykler og biler: ”Det var ligesom spøgelser,” sagde han, ”man blev bange for dem.
I barndommens Tibet talte man ikke om økologi – man levede det. Sygdomme blev kureret med urter og buddhistiske ceremonier. Ingen ejede naturen. Den var fælles. Det store fællesskab gjorde, at ingen følte sig ensomme, og dermed var der ikke ret mange psykiske problemer. ”Man kan ikke flygte fra problemer,” sagde Lakha Lama i samme åndedrag, ”så bliver man svag. Man må handle med dem - finde løsninger.

Ydre og indre økologi
Med skildringen fra Tibet ville Lakha Lama vise balancen mellem det ydre og det indre. ”Ligesom der findes en ydre økologi, findes der også en indre økologi,” sagde han. Vi skal både være i besiddelse af mental sundhed og kropslig sundhed. De fleste samfundssystemer er i dag lagt an på appel til fx dovenskab. Vi opfordres til at cykle eller køre bil i stedet for at gå. Vi opfordres til materiel velstand. ”På denne måde,” sagde Lakha Lama, ”støder den mentale sundhed sammen med det materielle begær. Men indre sundhed – indre økologi – er vigtigt!
Når man ophører med en bestemt adfærd (som fx brugen af et bestemt vaskemiddel), kan det have to årsager: Enten er det på grund af angst, eller også er det fordi man har opnået en forståelse. Det er ifølge Lakha Lama meget vigtigt at gøre sig denne forskel bevidst. Forståelsen er med til at opretholde den indre økologi.

Man må acceptere, at naboen har noget, man ikke selv behøver og stille sig selv det spørgsmål: ”Er det vigtigt for mig?” På denne måde undgår man at forstyrre sin indre økologi.
Hvis man er i besiddelse af indre, mental sundhed, har man også mindre begær, færre spekulationer og bekymringer og mindre angst i sit liv. Den indre sundhed medfører, at kroppen holdes sund: ”Sind og krop skal samarbejde. Sind kan hjælpe krop, og krop kan hjælpe sind,” sagde Lakha Lama.
Hvis man klager over sin tilværelse, bliver sindet (ens indre miljø) forstyrret, og man bliver mere negativ. Negativt avler negativt. På samme måde kan det indre påvirkes gennem positive tanker.
Vi har ansvarlighed over for både vores ydre og indre natur,” sagde Lakha Lama og fortsatte: ”Vi skal forsøge at leve uden angst, for angst skaber stivnede mennesker. Man skal hvile i sig selv.”
Mennesker er ikke dumme, men de har brug for en dybere forståelse,” sagde Lakha Lama og afsluttede med disse ord: ”Der er mindre respekt i verden i dag – sørgeligt, men sandt – og der er for meget bekymring. Bekymring beskytter ingenting.

Kilde:
Lakha Lamas oplæg på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Lakha Lama

 

Se også:
Lakha Lamas hjemmeside

Made by Syneo