Torben Kornbech Rasmussen

Vi er alle elever

Torben Kornbech Rasmussen, vicedirektør i Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsens internationale enhed, startede med at sige, at han på Undervisningsministeriets vegne var glad for at kunne deltage, idet bæredygtig udvikling gennem længere tid har været et vigtigt emne i undervisnings- og uddannelsessystemet.
Han fortsatte med kort at ridse de begivenheder op, der umiddelbart er mest relevante for Danmark i forbindelse med FN-tiåret: Efter at tiåret er besluttet, er det vedtaget, at UNESCO står for koordinationen i samarbejde med forskellige organisationer. Der vil desuden blive lavet en regional strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Vilnius. Og især Sverige spiller en central rolle i de nordiske lande. Derefter vendte han opmærksomheden mod logoet for ESD10 og det lille ord ”for” i den engelske tekst. Der har været tvivl om, hvorvidt det i den danske oversættelse skulle hedde ”i” eller ”for”. Efter moden overvejelse og i samråd med Dansk Sprognævn har man i ministeriet valgt ”for”, da det dækker bredere end ”i”.

Overordnede formål
Det overordnende formål med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er en bæredygtig fremtid, hvor uddannelse bliver omdrejningspunkt for bæredygtig udvikling,” lød det fra Torben Kornbech Rasmussen. Han fortsatte med at sige, at holdninger og værdier understreges stærkt i arbejdet. Der er ikke tale om undervisning i bestemte fag, da Uddannelse for Bæredygtig Udvikling rækker bredt ud. De centrale elementer i bæredygtig udvikling er det økonomiske, det sociale og det miljømæssige. Dette gælder også UNESCO’s fortolkning af begrebet, men ”det er klart, at det kulturelle ligger under hele arbejdet,” sagde Torben Kornbech Rasmussen.
Dakar-målsætningerne om Uddannelse for alle spiller en afgørende rolle for processen. Det samme gælder tusindårsmålene og FN’s tiår for Literacy.
På opfordring fra ngo’er er der nu blevet nedsat en tværministeriel gruppe, der tilrettelægger og koordinerer de danske initiativer til markering af tiåret. Denne gruppe består i øjeblikket af Undervisnings-, Udenrigs- og Miljøministeriet samt af UNESCO’s nationalkommission. ”Arbejdet er lige begyndt,” sagde Torben Kornbech Rasmussen. Han forholdt sig samtidig positivt til spørgsmålet om, hvorvidt det var relevant med deltagelse fra andre ministerier: ”Det er vigtigt med så bred en dækning som muligt.

Et langt tiår
Torben Kornbech Rasmussen så en lille fare for, at man måske vil miste gejsten i løbet af tiåret. Ti år er lang tid. Derfor kom han med det forslag, at man sætter fokus på bestemte temaer hvert år for at holde interessen ved lige.
Ministerierne har desuden følt det relevant at lave en dansk portal for tiåret, der gerne skulle komme på banen i maj 2005. Portalen vil efter planen blandt andet komme til at indeholde en oversigt over aktiviteter i forbindelse med tiåret samt links til andre relevante hjemmesider.

Bæredygtig udvikling i undervisningen allerede nu
Bæredygtig udvikling er ikke et nyt begreb i undervisningssammenhæng, mente Torben Kornbech Rasmussen. Siden 1995 har man haft det Grønne Islæt i undervisningen, og siden 1996 har bæredygtig udvikling indgået som en del af erhvervsuddannelserne. Siden 2003 har der desuden været tiltag til inddragelse af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i læreplaner i folkeskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser. Også folkeskolens trinmål har hentydninger til bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling er altså allerede nu obligatorisk i undervisningen.

Andre tiltag
Som eksempler på andre tiltag i forbindelse med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling nævnte Torben Kornbech Rasmussen bogen ”Baltic21”, der nu er oversat til dansk og sendt til amtscentrene og de pædagogiske centraler. Styregruppen for ASP-skolerne har desuden fået den opgave at lave et inspirationshæfte og en plakat til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Materialet skulle være klar til maj 2005. Torben Kornbech Rasmussen nævnte også Baltic Sea Project, der er et projekt under ASP. Projektet består af et skolenetværk omkring Østersøen, der samarbejder om miljøundervisning og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Desuden er der under det danske formandskab i Nordisk Ministerråd blevet inddraget aspekter om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdet her.

Udfordringer
Som det sidste talte Torben Kornbech Rasmussen lidt om de udfordringer, vi står over for, hvis vi skal have Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til at blive en succes: Vi skal være mere konkrete, det kulturelle skal inddrages, der skal fokus på ligestilling, og alle aktører skal inddrages. Han endte med at sige, at han syntes, at Øko-nets initiativ var vigtigt, og at han gerne ville tilslutte sig tilsagnet om, at vi alle er elever (fra Ahmedabad-erklæringen).

Kilde:
Torben Kornbech Rasmussens åbningstale på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Torben Kornbech Rasmussen

 

Se også:

PowerPoints fra Torben Kornbech Rasmussens oplæg (pdf): UVM oplæg

Made by Syneo