Nationale aktører

Her kan du læse om nogle af de danske aktører i forbindelse med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

92-gruppen

92-gruppen er et forum for bæredygtig udvikling. Forummet består af 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der har samarbejdet siden forberedelserne til FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992. Fokus er nu på opfølgningen på FN's topmøde om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget.

ASP-skolerne

ASP-skolerne (Associateted School Project) er et verdensomspændende skolenetværk under UNESCO. Deltagerskolerne er fordelt på 175 og arbejder alle inden for fire hovedtemaer:

  • Fred, sikkerhed og internationalt samarbejde
  • Menneskerettigheder og kampen mod racisme, diskrimination og intolerance
  • Interkulturel uddannelse og forståelse
  • Regionale og globale miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling

Netværket har været organiseret i Danmark siden 2000. Det er ASP-skolerne, der står for udgivelsen af informationsmateriale i forbindelse med Undervisningsministeriets lancering af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Dansk Folkeoplysnings Samråd er en paraplyorganisation, der støtter det folkeoplysende arbejde og samarbejdet mellem medlemsorganisationerne. De fungerer desuden som en fælles repræsentation for folkeoplysningen over for myndigheder, beslutningstagere m.m. DFS støttede bl.a. den danske åbningskonference for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”.

Den danske UNESCO-nationalkommission

Den danske UNESCO-nationalkommission er placeret under Undervisningsministeriet og fungerer som et rådgivende bindeled mellem UNESCO og de danske myndigheder, organisationer og institutioner. De rådgiver inden for UNESCO’s arbejdsområder: undervisning, videnskab, kultur og kommunikation.

DPU

Danmarks Pædagogiske Universitet arbejder med forskning og videregående uddannelse indenfor pædagogik og læring. Målet er, at universitetet skal blive et internationalt førende universitet og et dynamisk kraftcenter for forskning og uddannelse i pædagogik, læring og kompetenceudvikling. Universitet er et overbygningsuniversitet, der udbyder Masteruddannelser, Kandidatuddannelser og Ph.d.-uddannelser. Et nyt initiativ er en Masteruddannelse i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med forventet starttidspunkt 1. september 2006. Uddannelsens titel er Master in Education for Sustainable Development (MESD). Det er en to-årig uddannelse, der udbydes i samarbejde med University of Bath i England, Malmö Universitet i Sverige og Wageningen Universitet i Holland. Yderligere information om MESD kan findes her.

Miljøministeriet

Miljøministeriet arbejder med områder som miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt skov- og landskabsforvaltning. Omkring uddannelse har Miljøministeriet oprettet emneportalen ”Natur og miljø” på EMU-portalen. Emneportalen dækker grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne og kommer kort ind på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling under grundskolen.

Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets opgave er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. Det betyder bl.a., at miljø og udvikling er blandt de globale emner på Udenrigsministeriets dagsorden. Udenrigsministeriet er derfor også en del af den tværministerielle gruppe, der tilrettelægger og koordinerer danske initiativer til markering af tiåret.

Ulandsorganisationen Ibis

Ibis er en uafhængig dansk udviklingsorganisation baseret på medlemmer. De arbejder på at sikre lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer for mennesker i Afrika og Latinamerika, hvor de støtter mere end 200 udviklingsprojekter i 12 lande.

Undervisningsministeriet

Det overordnede ansvar for alle niveauer af det danske uddannelsessystem ligger hos Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet har valgt at lade ASP-skolerne (Associated School Project) stå for udgivelsen af materiale til grundskolen og ungdomsuddannelserne i forbindelse med FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. De har samtidig udgivet bogen ”Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, Baltic 21 – Agenda 21 handleplan for Østersøregionen”, der kan læses her.

Sammen med UNESCO Nationalkommissionen står Undervisningsministeriet desuden for udviklingen af en portal om bæredygtig udvikling. Repræsentanter fra Undervisningsministeriet deltog i den europæiske markering af tiåret i Vilnius i marts 2005, hvor der blev lavet en ”Strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling”. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Utopiske Horisonter

Utopiske Horisonter er en konsulentvirksomhed, der arbejder med bæredygtig forvandling og demokratisk fornyelse. Virksomheden drives af Ditlev Nissen, der gennem ”demokrati som samtale” vil bidrage til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. ”Demokrati som samtale” bygger på nøgleord som livsforståelse, demokratiske kompetencer og personlig udvikling.

Made by Syneo