Dominique Bouchet

Fejl og angst er godt


For Dominique Bouchet, professor i sociologi på Institut for Marketing ved Syddansk Universitet, er fejl, fælles skæbne og kultur vigtigt for at skabe bæredygtig udvikling.
Mediernes påvirkning er enorm,” sagde han. ”Men bliver vi underholdt eller holdt under? Og er vi underlagt eller lagt under?” Ifølge Bouchet er der en tendens til, at vi bliver mere og mere individualister, som Tocqvilles forudså det. Og vi er blevet forfængelige i forhold til fx mangfoldighed.

Fejl at ignorere fejl
Det er vigtigt at kunne tage fejl. At kunne se forkert. Vi skal tale højt om fejl, ikke hviske dem. Og vi skal se, at andre kommer videre og bearbejder fejl. Børn lærer af det. Fejlene er det vigtige, og børnene skal lære ved, at deres voksne erkender deres fejl. Det grundlæggende i videnskab er erkendelse af fejl. Intet i samfundet kan reduceres til ét begreb. Viden er fragmenteret, og nogle skal arbejde med båndet imellem. På samme måde skal vi ifølge Bouchet se på hullerne mellem fag.

Identiteten, individuelt og kulturelt
For Dominique Bouchet var det vigtigt at forstå sig selv i forhold til sin kultur. ”Folkeskolebørn skal lære, at identiteten ikke findes i navlen. Man skal finde sig selv og være ægte. Dvs. ikke bare vise sig fra sin bedste side,” lød det. Frem for at søge efter identiteten i navlen skal man forstå, at identiteten bygger på de andre og hænger sammen med kultur. At egoet afhænger af menneskelige og kulturelle relationer.
Bouchet mente desuden, at vi skal lære af erfaring og følelser – og at vi skal bruge fornuft og rationalitet. Hertil kommer, at mistillid og tvivl er vigtigt, som Montaigne engang sagde.

Fælles skæbne
Det er vigtigt at skabe forståelse for, at vi har en fælles skæbne. Bevidstheden om døden har gjort mennesket til et samfundsdyr, og visheden om den har skabt fællesskab. I dag handler det om at øge bevidstheden om jordens ødelæggelse for derigennem at skabe en global solidaritet.
Det uvisse er determinismen, overraskelsen og angsten. Vi fokuserer derfor helst på det sikre, men ikke alt kan måles. ”Angsten er en gave fra guderne, så vi kan lege og klatre i kundskabens træ.”
Bouchet understregede, at man alle steder bør vise sammenhæng – fx mellem forskellige religioner. For som han sagde; megen kristendom kommer i bund og grund fra græske eller indiske guder. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man selv står for og at dele sine erfaringer med andre. Men det er lige så vigtigt ikke at pådutte andre sine meninger.

Kilde:
Dominique Bouchets oplæg på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005

Tilbage

 

Dominique Bouchet

 

Se også:

PowerPoints fra Dominique Bouchets oplæg (pdf): Bouchet Sustainable Education

 

Dominique Bouchets hjemmeside

Made by Syneo