Jan Eriksen

En lille, men vigtig del


Bæredygtighed favner bredt, og uddannelse er blot en lille del af bæredygtig udvikling. Men det er en vigtig del.” Sådan lød det fra Jan Eriksen, direktør for Friluftsrådet og præsident for FEE, Foundation for Environmental Education, der holdt åbningstale på vegne af 90 medlemsorganisationer.
Vi forstår godt sloganet ’læredygtighed giver bæredygtighed.’ Og de seks nøgleord ’tanke, dialog og handling – reflektere, debattere og realisere’ er indlysende. Alligevel er et FN-tiår nødvendigt i en global sammenhæng,” konstaterede Jan Eriksen.
Ifølge Jan Eriksen oplever vi i dag et stigende engagement i spørgsmål om miljø og bæredygtig udvikling i andre dele af verden. Fx i Caribien og Sydamerika. Det er til gengæld ikke tilfældet i Europa, slet ikke i nord, hvor interessen generelt er faldende.

Skolen som spejlbillede
Skolen er et spejl af samfundet på godt og ondt,” sagde Jan Eriksen og fortsatte: ”Skolen har nedprioriteret miljødelen. Og det er svært at vække dens interesse, da den ikke har følelsen af at kunne gøre en forskel. I stedet tænker den, at samfundet nok finder en løsning.”
Bevidstgørelse, awareness raising, er derfor vigtigt. Samfundet skal signalere et ønske om bæredygtige handlinger. Skolerne skal mærke, at de kan gøre en forskel. I den sammenhæng fremhævede Jan Eriksen bl.a. Young Reporters for the Environment, som henvender sig til gymnasiet – og ligefrem er skræddersyet til den nye reform. Men kun meget få, stort set ingen, har taget den til sig. Det samme er tilfældet med Grøn Skole - Grønt Flag.

Hjælp til ministeren
Bertel Haarder opstillede sidst, han var undervisningsminister, en række kærlige krav. Bl.a. om rum til eftertanke, mulighed for dialog og vilje til handling. Og han har sagt, at han gerne vil huskes som den undervisningsminister, der stillede kærlige krav. ”Denne konference er en hjælp til ministeren,” sluttede Jan Eriksen af med at sige.

Kilde:
Jan Eriksens oplæg på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Jan Eriksen

 

Se også:

PowerPoints fra Jan Eriksens oplæg (pdf): Undervisning for BU

 

Fee-international's hjemmeside

 

Friluftsrådets hjemmeside

Made by Syneo