Pernille Blach Hansen

Rejs dig, tag ansvar og handl!


Der skal ændringer til! Hvis vi skal flytte os, er der mange flere, der skal rejse sig.” Sådan lød de indledende ord fra Pernille Blach Hansen, medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg (S), der holdt en af konferencens i alt fire åbningstaler.
Det store spørgsmål er, hvordan man får flere mennesker til at tage ansvar for bæredygtig udvikling. Og Pernille Blach Hansen var ikke i tvivl: Det gør man gennem viden og oplysning.

At afværge afmagt
Især spiller folkeskolerne og ungdomsuddannelserne en vigtig rolle for at oplyse om og anskueliggøre handlemuligheder – for uden handlemuligheder opstår følelsen af afmagt. Ikke mindst er det vigtigt, at eleverne lærer at kende konsekvenserne af deres handlinger.
De danske uddannelser er ifølge Pernille Blach Hansen gode til at lære folk at tage kritisk stilling: Eleverne og de studerende lærer selvstændighed, de lærer at være kritiske, og de opnår en demokratisk forståelse.
Til gengæld er det bekymrende, at antallet af unge under uddannelse er faldende. Vi kan ikke uddanne bæredygtige unge mennesker, hvis vi fortsætter i det spor, hvor vi fx vil nedlægge 10. klasse, konstaterede Pernille Blach Hansen. ”Og jeg er ikke sikker på, at læseplaner i børnehaven, flere tests i folkeskolen og flere højniveaufag i gymnasiet er det, der skal til for at opnå demokrati og kritisk stillingtagen,” tilføjede hun i sin kritik af den nuværende regerings uddannelsessyn.

Krav om politisk beslutning
To ting er ifølge Pernille Blach Hansen afgørende for, at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling overhovedet fører til noget: For det første er det vigtigt, at diskussionen ikke falder ned mellem stolene. Det er vigtigt, at nogen begynder at føle et ansvar. For det andet skal det fungere i virkeligheden. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling skal være konkret. Vi skal bevæge os fra ord til handling.
Jeg synes, at det her skal blive til noget. Til noget ambitiøst!” sagde Pernille Blach Hansen og konstaterede, at det først og fremmest kræver en politisk beslutning. Det skal under alle omstændigheder blive til noget bedre og mere konkret end den strategi, regeringen lagde ud med for et par år siden. Der skal være konkrete aktiviteter. Og havde man ikke nedlagt de grønne guider, havde de ifølge Pernille Blach Hansen været oplagte at inddrage.
Nu handler det om at få fremstillet materialer, om at afholde emneuge og den slags. Og om at gøre det til et bredt projekt, der når uden for skolerne. Derfor skal fx bibliotekerne og folkeoplysningen også inddrages. Men det handler ikke kun om aktiviteter. Også organiseringen er vigtig. Der skal netværkssamarbejde til både nationalt og internationalt. Og der skal være samarbejde på flere planer, så der skabes netværk mellem både uddannelsesinstitutioner, elever og myndigheder.
Denne konference er et godt startskud til en spændende debat” sluttede Pernille Blach Hansen af med at konstatere og tilføjede: ”Jeg glæder mig til, at dette om ti år er virkelighed.

Kilde:
Pernille Blach Hansens oplæg på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Pernille Blach Hansen

Made by Syneo