Inspirationsbank

På denne side har du mulighed for at videregive dine erfaringer med Uddannelse for bæredygtig Udvikling. Det være sig erfaringer med integration af bæredygtig udvikling i konkrete fag, med afvikling af aktiviteter eller erfaringer med undervisningsmaterialer.

Du kan også bruge inspirationsbanken til at efterlyse erfaringer eller gode råd og inspiration fra andre, der arbejder med bæredygtig udvikling. Samtidig håber vi, at du vil være med til at besvare andres spørgsmål eller kommentere på deres erfaringer.

Oprettet af: Øko-net

Spørgsmål til debat

Under konferencen "Vi må lære, hvis jorden skal bære" i marts 2005 blev deltagerne bedt om at rejse spørgsmål til videre debat. Denne debat vil vi meget gerne fortsætte her på hjemmesiden:

Hvordan kan man lave internationale tests, der måler BU, dvs. handledygtige og ansvarsfulde elever? (frem for den målbare faglighed gennem tests).
Og hvem bør gøre det - FN/UNESCO?
Er globaliseringens værste fjende den stigende vægt på kommuner + regioner?
Hvordan får vi de uformelle magthavere (jurister og økonomer) gjort interesserede?
Er det de sociale relationer, der er vigtige i forbindelse med undervisning i bæredygtighed (socialkonstruktionismen)?
Opret kommentar
Vis/Skjul kommentarer
For at oprette et indlæg, skal du følge nedenstående link og dernæst følge de indstrukser, der gives.

Opret indlæg

Made by Syneo