92-gruppens nyhedsbrev

Dansk åbning af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

”Vi må lære, hvis jorden skal bære”. Sådan lød titlen på konferencen, der officielt åbnede FN’s internationale tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark den 10-11 marts 2005. I åbningstalen fastslog Pernille Blach Hansen, medlem af Folketingets Udannelsesudvalg (S), at det er afgørende for den videre proces, at der bliver taget ansvar. Det er navnlig vigtigt, at regeringerne signalerer et stort ansvar, understregede Carl Lindberg, ordfører i den svenske Kommittén för Utbilding för Hållbar Utveckling, da UBU er en dobbeltproces med både top-down- og bottom-up-bevægelse.

I den forbindelse er det oplagt at efterspørge et mere aktivt ansvar fra den danske regering, hvis indsats i forbindelse med tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling indtil videre har begrænset sig til en kommende folder og en hjemmeside. Regeringen har ikke gjort en direkte indsats for at følge op på de internationale mål om at integrere miljø og udvikling i uddannelsessystemet.

Med det in mente var det også ærgerligt, at undervisningsminister Bertel Haarder ikke havde valgt at deltage i konferencen. Flere oplægsholdere forholdt sig skeptiske til den øgede brug af tests i folkeskolen, der er skrevet ind i det nye regeringsgrundlag – også her ville det have været interessant at få ministeren selv på banen.

Heldigvis tog konferencens deltagere ansvar for at føre processen videre ved at udarbejde en rapport i samspil med Øko-net, der var arrangør af konferencen. Håbet er, at rapporten efterfølgende kan danne grundlag for en national strategi for UBU. Og ikke mindst, at den vil blive starten på et frugtbart netværkssamarbejde med virtuelt konferencerum på www.ubu10.dk, hvor bl.a. undervisere og beslutningstagere kan bidrage til den proces, der gør UBU10 til en god historie.

Made by Syneo