Roller i tiåret

UNESCO (the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) er udnævnt som koordinator af tiåret. Det vil sige til at være det organ, der skal stå i spidsen for arbejdet med at oplyse om og implementere tiåret.
I praksis betyder det, at UNESCO opfordrer til forskellige nationale tiltag. Det er således også UNESCO’s oplæg til en national ESD-portal, der ligge til grund for denne hjemmeside.

Bæredygtig udvikling er et kompliceret samspil mellem menneske, natur og samfund. Og det handler om miljømæssig, økonomisk og social retfærdighed. Derfor spiller flere forskellige ministerier i de enkelte FN-lande en væsentlig rolle for en vellykket proces. FN-landenes regeringer er ligeledes vigtige parter i forhold til at sætte rammerne for et effektivt samarbejde og aktiviteter for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Også nationale NGO’er og oplysningsorganisationer er vigtige parter i processen.

På lokalt niveau har eksempelvis skoler, forældreorganisationer, lærerorganisationer, voksenundervisning, kulturelle organisationer, ungdomsorganisationer og kommuner en stor del af opgaven med at omsætte idéerne med tiåret til praksis.

 

Læs mere om tiårets aktører her:

Nationale aktører

Internationale aktører

Made by Syneo