Historien bag tiåret

Første gang uddannelse blev kædet direkte sammen med det internationale arbejde for en bæredygtig udvikling var i 1992. Det skete på FN’s konference for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro. Her skrev man i konferencens slutdokument ”Agenda 21” i kapitel 36 disse ord: ”Uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer.

På Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 udvidede man visionerne for bæredygtig udvikling. Og man understregede endnu engang, at uddannelse spiller en væsentlig rolle for at opfylde visionerne. Der blev derfor fremsat forslag om at etablere et internationalt tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Forslaget blev vedtaget på FN’s generalforsamling i december 2002. Perioden 2005-2014 blev udråbt til at være United Nations Decade of Education for Sustainable Development (ESD10).

Du kan læse mere om begrebet ”bæredygtig udvikling” på www.bu.dk.
www.unesco.org kan du desuden læse mere om beslutningsprocessen bag tiåret.

Se også:

Danske ngo'ers vurdering af WSSD

Øko-net i Johannesburg

 

Du kan desuden læse mere om Verdenstopmødet her.

Made by Syneo