Øko-net i praksis

Målene om folkelig inddragelse i bæredygtig udvikling, øget økologisk bevidsthed og demokratisk dialog skal afspejle sig i Øko-nets egen praksis:

Den forplejning, som tilbydes, og de ressourcer og den transport, som anvendes i forbindelse med arrangementer, er så vidt muligt økologisk og miljøvenlig.
På Øko-nets debatmøder eksperimenteres med nye, demokratiske og inddragende mødeformer.

Der lægges vægt på, at økologi og bæredygtighed ikke formidles som sortsyn og begrænsninger, men forbindes med livsglæde, handlekraft og humor. Det er derfor Øko-nets kendetegn, at arrangementer ofte krydres med kulturelle indslag som musik, dans og gøgl.

Sekretariatets daglige drift afspejler ressourcebevidsthed mht. vedligeholdelse, rengøring, materialeforbrug og affaldshåndtering.

Made by Syneo