Øko-nets historie og organisation

Øko-net (Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis) har eksisteret i 11 år. Organisationen har en netværksstruktur, hvis omdrejningsakse er det dagligt bemandede sekretariat. Mange opgaver løses i samarbejde med mange ad hoc-grupper og kapaciteter fra andre organisationer og foreninger samt enkeltpersoner. Det brede netværk bindes bl.a. sammen af flere hjemmesider samt en omfattende database-portal, Øko-info, hvor der i dag er den største samling af grønne adresser i Danmark.

Efter Rio-topmødet i 1992 har Øko-net især arbejdet med at oplyse om det folkelige Agenda 21-arbejde og med at skabe en folkelig og inddragende proces omkring den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Et arbejde, der bl.a. resulterede i "DanmarksDeklarationen - erklæring om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede". Læs mere her.

Øko-net er medlem af de to paraplyorganisationer: “92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (20 danske miljø- og udviklingsorganisationer) og “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer)

Made by Syneo