Øko-nets mission og vision

Mission
Øko-nets mission er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

Vision
Øko-nets vision er at være såvel debatskabende som netværksskabende - hele tiden i et univers med rødder til den danske folkeoplysningstradition. Vores arbejde går ud på at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Vi forsøger at placere os som et oplysende, formidlende og faciliterende bindeled imellem forskningen, de mere fagligt og politisk orienterede miljø- og udviklingsorganisationer samt det folkelige, praktiske niveau.

Made by Syneo