Eksempler på UBU i praksis

I 2004 kom en rapport om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i New Zealand. Rapporten forholder sig kritisk til miljøets rolle i det newzealandske uddannelsessystem. Den giver samtidig et bud på, hvordan Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kan inddrages som et led i landets forsøg på at nærme sig en mere bæredygtig udvikling.
Læs mere om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i New Zealand her.

På mange engelske skoler har man fundet ud af, at en måde at opnå et ægte engagement omkring bæredygtig udvikling er at medtage Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som en del af skolernes værdigrundlag.
En af disse skoler er Cannon Burrows Church of England Primary School - læs mere om skolens praksis her.
Made by Syneo