Erfaringsdeling

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kan i praksis rumme mange forskellige mål, metoder og materialer.

Idéen med denne side er at give undervisere af enhver art i hele landet mulighed for at udveksle erfaringer. I vores inspirationsbank har du mulighed for at gå i dialog med blandt andre kolleger, potentielle samarbejdspartnere og forskere fra hele landet.

Håbet er, at vores inspirationsbank vil være med til fremme muligheden for erfaringsdeling samt motivere til netværksdannelse på tværs af institutions- og bygrænser.


Læs desuden tekster til inspiration her.

Made by Syneo