Visionen for tiåret

Visionen for tiåret er en verden, hvor alle har mulighed for at få udbytte af uddannelse og lære de værdier, adfærd og livsformer, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid og en positiv social ændringsproces.

Tiåret har ifølge UNESCO følgende 5 målsætninger:

1. Give uddannelsens og læringens centrale rolle en styrket profil i de fælles bestræbelser for bæredygtig udvikling.

2. Lette etablering af forbindelser og netværk, udveksling og interaktion mellem interessenterne i forhold til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

3. Skabe rum og muligheder for at forbedre og fremme visionen for og overgangen til bæredygtig udvikling – gennem alle former for læring og oplysning.

4. Fremme øget kvalitet i undervisning og læring i forbindelse med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

5. Udvikle strategier der kan styrke kapaciteten for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Made by Syneo