Links

Kategori: Bæredygtig udvikling generelt

Baltic 21
Baltic 21 er en fælles Agenda 21 for landene i østersøregionen. Formålet er at skabe en bæredygtig udvikling i regionen, der består af 11 medlemslande, deriblandt Danmark.
www.baltic21.org
Both ENDS
Both ENDS er en hollandsk baseret organisation, der støtter arbejdet i miljøorganisationer, især i organisationer fra ulande samt Central- og Østeuropa. Both ENDS har blandt andet lavet en bæredygtighedsencyklopædi.
www.bothends.org
Foundation for Environmental Education (FEE)
FEE er en non-govermental, non-profit organisation, der fremmer bæredygtig udvikling gennem miljøundervisning. FEE er en international paraplyorganisation med medlemsorganisationer i 37 lande i Europa, Nord- og Sydamerika og Oceanien. FEE er aktive gennem hovedsageligt 5 miljøundervisningsprogrammer: Blue Flag (Blå Flag), Eco-Schools (Grønt flag - Grøn skole), Young Reporters for the Environment, Learning about Forests (Skoven i Skolen) og Green Key (Grøn Nøgle).
www.fee-international.org
Friends of the Earth Europe (FoEE)
FoEE er en paraplyorganisation for mere end 30 europæiske nationale miljøorganisationer, deriblandt danske NOAH.
www.foeeurope.org
Intermediate Technology Development Group (ITDG)
ITDGs formål er at demonstrere og forsvare bæredygtig brug af teknologi og derigennem reducere fattigdommen i udviklingslandende.
itdg.org
International Institute for Sustainable Development (IISD)
IISD bidrager til bæredygtig udvikling ved at udvikle politiske anbefalinger i forbindelse med international handel og investering, økonomisk politik, klimaændringer, målinger og indikatorer og forvaltning af naturlige ressourcer.
www.iisd.org
Jubilee Research
Jubilee Research er en organisation, der arbejder med en verdensomspændende økonomisk retfærdighedskampagne.
www.jubileeplus.org
NaturGuide.dk
Nyt natur og fotomagasin om Danmarks natur. Siden rummer mange smukke naturfotos, artikler og oversigter over forskellige dyregrupper, der er velegnede til undervisningsbrug. Siden er lavet af Nordisk NaturGrafik.
www.NaturGuide.dk
Oxfam International
Oxfam Internationals formål er verden over at øge menneskers forståelse for, at økonomisk og social retfærdighed er essentielt for at opnå en bæredygtig udvikling. De stræber efter at fremme den bevidstgørelse og motivation, der følger af globalt medborgerskab, samtidig med, at de forsøger at flytte den offentlige mening, således at lighed får samme prioritet som økonomisk vækst.
www.oxfam.org
Redefining Progress
Redefining Progress arbejder for at ændre økonomien og politikken i en mere bæredygtig retning. Siden indeholder information om ”Genuine Progress Indicator” og økologiske fodspor og har en økologisk fodspors-beregner.
www.rprogress.org
Respect Europe
Respect Europe er en konsulentvirksomhed, der arbejder for en bæredygtig verden. De hjælper blandt andet firmaer med at tilpasse deres virksomheder, så de bliver mere bæredygtige og tager hensyn til miljøet og mennesker – også på det sociale og etiske område.
www.respecteurope.com
SD Gateway
Canadisk baseret netværk, der integrerer online-informationer om bæredygtig udvikling udviklet af medlemmerne af ”the Sustainable Development Communications Network” (SDCN). En af deres servicer er blandt andet ”the Sustainability Web Ring”.
sdgateway.net
Stakeholder Forum for a Sustainable Future
Stakeholder Forum for a Sustainable Future er en international organisation, der arbejder for bæredygtig udvikling. Blandt organisationens projekter er også et projekt om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.stakeholderforum.org
SusNord – Governance for Sustainable Development in the Nordic Region
Netportalen SusNord – Governance for Sustainable Development in the Nordic Region er udviklet af det norske forskningsprogram ProSus. Det er en ny engelsksproget internetportal, et videnssted om de nordiske landes arbejde for bæredygtig udvikling. Portalen er viet den historiske og nuværende politiske status for bæredygtig samfundsudvikling i de nordiske lande.
www.prosus.uio.no/english/index.html
Sustainable Development Communications Network (SDCN)
SDCN er en gruppe førende organisationer fra det civile samfund, der gennem bred, integreret information forsøger at iværksætte bæredygtig udvikling.
www.sdcn.org
Sustainable Development Institute (SDI)
SDI er en del af College of Menominee Nation og undersøger bæredygtighedsemner ud fra Menominee-indianernes model for bæredygtig udvikling. Siden prøver gennem multimediepræsentationer, essays og samtaler om Menominee-indianerne, deres skov og deres ånd at give svar på spørgsmålet: Hvad er bæredygtig udvikling?
sustainabledevelopmentinstitute.org
Sustainable Development International (SDI)
SDI dækker processer og emner indenfor bæredygtig udvikling med fokus på opfølgningen af Verdenstopmødet for bæredygtig udvikling og gennemførelsen af Tusindårsmålene såvel som de seneste udviklinger fra CSR-sektoren. ”SDI Issues” indeholder toolkits med information, der kan medvirke til at føre bæredygtig udviklings-politik ud i praksis.
www.sustdev.org
Sustainable Development Online (SDO)
SDO er en web-portal om bæredygtig udvikling og drives af European Environment Agency. Formålet med SDO er at give et overblik over de mange hundrede websider fra organisationer, der støtter bæredygtig udvikling. Websiderne er inddelt i kategorier og alle er kommenteret. Materialet opdateres jævnligt af SDOs forskere.
sd-online.ewindows.eu.org
Sustainable Europe Research Institute (SERI)
SERI er en paneuropæisk tænketank, der har som mål at udforske mulighederne for bæredygtig udvikling i europæiske samfund.
www.seri.at
The Earth Council
The Earth Council er en international NGO, hvis mission er at gøre mennesker i stand til at opbygge en mere sikker, retfærdig og bæredygtig fremtid. Siden indeholder officielle dokumenter om bæredygtig udvikling, taler og artikler.
www.ecouncil.ac.cr
The Regional and International Networking Group (The RING Alliance)
The RING Alliance er en global alliance af uafhængige forskningsorganisationer, hovedsageligt fra ulande. Organisationen arbejder for at fremme bæredygtig udvikling.
www.ring-alliance.org/index.html
WELL
WELL er en dansk studenterorganisation, der arbejder på at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement (CSR - Corporate Social Responsibility) og som derigennem bl.a. også arbejder med bæredygtig udvikling i erhvervslivet.
wellweb.org/index.asp
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
WBCSD er en international organisation bestående af 175 virksomheder, der er forenet via deres fælles engagement i bæredygtig udvikling i erhvervslivet.
www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD4/layout.asp?MenuID=1
World Watch Institute
World Watch Institute er placeret i Washington og arbejder på at fremme en miljømæssig bæredygtig og social retfærdig fremtid. Siden indeholder information om bæredygtig udvikling fordelt på emnerne mennesker, natur, økonomi og energi. En stor del af materialet kan downloades gratis som PDF-filer.
www.worldwatch.org
Made by Syneo