Links

Kategori: Undervisning om bæredygtig udvikling

DEPweb
DEPweb er en underafdeling af Verdensbanken. Siden rummer en række læringsmoduler, der giver mange forskellige redskaber til udforskningen og forståelsen af bæredygtig udvikling (primært fra 7. klasse til gymnasieniveau).
www.worldbank.org/depweb/index.html
Development Education Association (DEA)
DEA arbejder for at fremme ændringer og bæredygtig udvikling gennem uddannelse samt at øge forståelsen for, hvordan globale emner påvirker den enkeltes hverdag såvel som lokalsamfund og samfund, og at vi alle kan påvirke og påvirker verden globalt.
www.dea.org.uk
Eco-Schools
Eco-Schools er et internationalt program for miljøundervisning og undervisning i bæredygtig udvikling.
www.eco-schools.org
Education for a Sustainable Future
Education for a Sustainable Future er et femårigt projekt omkring bæredygtig udvikling i undervisningen.
csf.concord.org/esf/index.php
Education for Sustainability (E4S) – Environmental Teaching Resources
E4S er et partnerskab mellem lærere, miljøforkæmpere og industrielle organisationer. Formålet er at yde ressourcer og materiale til undervisning i miljø og bæredygtig udvikling.
www.e4s.org.uk
Forum for the Future
Forum for the Future er anerkendt som Storbritanniens førende velgørenhedsinstitution indenfor bæredygtig udvikling. Deres mål som velgørenhedsinstitution er at fremme bæredygtig udvikling og uddanne forskellige grupper i bæredygtig udvikling med det formål at fremskynde opbygningen af bæredygtige livsstile ved hjælp af en positiv løsningsorienteret fremgangsmåde.
www.forumforthefuture.org.uk
Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP)
GHESP er dannet af fire internationale organisationer: International Association of Universities (IAU), University Leaders for a Sustainable Future (ULSF), Copernicus-Campus og UNESCO. Sammen forsøger de at mobilisere højere uddannelsesinstitutioner for bæredygtig udvikling (i følge kap. 36 i Agenda 21).
www.ulsf.org/resources_ghesp.html
Global Learning
Global Learning fremstiller undervisningsmateriale for lærere, studerende, bibliotekarer, uddannelsessystemer m.m. og dækker både folkeskolen og de højere uddannelser.
www.globallearningnj.org
Green Street
Green Street er et canadisk internetbaseret miljøundervisningsprogram. Formålet med programmet er at give mulighed for at engagere elever og lærere aktivt i miljø- og bæredygtighedsundervisning. Green Street har et ”Youth Action Center” med links videre til sider med ideer og materiale til handlingsbaseret miljøundervisning af unge.
www.green-street.ca/home/index_e.html
Learning for a Sustainable Environment
Learning for a Sustainable Environment er et undervisningsprogram på ti moduler til brug på seminarier og andre højere læreanstalter, der uddanner undervisere, primært i Asien og Stillehavsområdet, deriblandt også Australien og New Zealand.
www.ens.gu.edu.au/ciree/LSE/main.htm
Learning for a Sustainable Future
Canadisk organisation, der arbejder med undervisere fra hele Canada i et forsøg på at integrere principperne for bæredygtig udvikling i læreplaner på alle undervisningsniveauer.
www.lsf-lst.ca
Second Nature: Education for Sustainability
Vejledning og assistance til højere uddannelsesinstitutioner, der vil forsøge at gøre bæredygtighed til en integreret del af institutionen.
www.secondnature.org/efs/efs.html
Sustainability Education Handbook
Sustainability Education Handbook er en ressourceguide om bæredygtig udvikling, der henvender sig til lærere i børnehaveklassen til 12. årgang.
www.urbanoptions.org/SustainEdHandbook/
TeacherNet – Sustainable development in the curriculum
Dette er en del af det britiske TeacherNet, der beskæftiger sig med bæredygtig udvikling i curriculum og helskoleprojekter. Der findes vejledninger til, hvordan emnerne energi, vand og transport til skole kan indarbejdes i læreplanen samt en ressourceliste med links til emner, der egner sig til tværfagligt arbejde.
www.teachernet.gov.uk/wholeschool/sd/curriculum/
Teaching and Learning for a Sustainable Future
Teaching and Learning for a Sustainable Future er et multimedie læreruddannelsesprogram lavet af UNESCO.
www.unesco.org/education/tlsf
Youth Sourcebook on Sustainable Development
Youth Sourcebook on Sustainable Development blev til på grundlag af de oplevelser, de unge, der organiserede og samarbejdede under the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) i 1992, havde. Bogen er skrevet af en international arbejdsgruppe for at øge deres bevidsthed omkring bæredygtig udvikling, styrke det globale samarbejde mellem unge og netværksdannelsen samt for at yde et bidrag til gennemførelsen af Agenda 21.
www.iisd.org/youth/ysbk000.htm
Made by Syneo