Links

Kategori: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Council for Environmental Education (CEE)
CEE arbejder på at fremme og udvikle miljøundervisningen i Storbritannien. Deres mission er at sikre at bæredygtig udvikling er kernen i al formel og uformel uddannelsespolitik og at det anerkendes at uddannelse er centralt for at opnå bæredygtig udvikling. Siden indeholder blandt andet synspunkter og information om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.cee.org.uk
Department for Education and Skills and Sustainable Development
Department for Education and Skills and Sustainable Development er en underafdeling af det britiske undervisningsministerium. Afdelingen har udarbejdet en handlingsplan for det britiske samfund, hvor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling indgår (Sustainable Development Action Plan for Education and Skills).
www.dfes.gov.uk/aboutus/sd/
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
Det britiske landbrugsministerium DEFRAs side om bæredygtig udvikling og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.defra.gov.uk/environment/sustainable/index.htm
Education for a Sustainable Future – a Stencil Project
Dette er en del af Storbritanniens bidrag til UNESCOs rådgivningsgruppe om læreruddannelse indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.education.ed.ac.uk/esf/
Education for Sustainable Development
Information om bæredygtig udvikling og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Konceptet illustreres i forhold til klassetrin, og de enkelte fags roller i forbindelse med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling beskrives.
www.nc.uk.net/esd
Education for Sustainable Development (ESD)
Baltic21s webside om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i østersøregionen. Siden henvender sig først og fremmest til undervisere på universiteterne i østersøregionen, men kan også benyttes af andre lærere, studerende m.m.
www.balticuniv.uu.se/esd/
EFSeurope
Netsted for erfaringsudveksling, ideer og aktiviteter om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.efseurope.org
ESD - Ecologic and Carbon Footprints
Royal Geographical Societys side om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, økologiske fodspor og kulstoffodspor. Siden indeholder information om, hvad fodspor er, hvordan de beregnes og hvordan dette kan bruges i undervisningen.
www.esd.rgs.org
ESD Toolkit
ESD Toolkit er et forsøg på at hjælpe skoler og samfund i processen hen i mod en mere bæredygtig udvikling og en reorientering af læreplanerne, så de styrker bæredygtigheden lokalt.
www.esdtoolkit.org
Global Development Research Center (GDRC)
GDRC arbejder med uddannelse, forskning og praksiser indenfor miljø, bymæssig bebyggelse, samfund og økonomi. Siden indeholder omfattende information om bæredygtig udvikling, problemstillinger, begreber m.m. samt om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.gdrc.org/sustdev/
Global Higher Education for Sustainability Partnership Toolkit
Formålet med dette ”toolkit” er at hjælpe højere uddannelsesinstitutioner med at gøre bæredygtighed til en del af deres curriculum, deres forskning, deres fysiske handlinger og deres kontakt med samfundet. Siden er udviklet på baggrund af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og er endnu ikke helt færdigbearbejdet.
thehollowcreative.com/clients/ULSF/index.html
International Environment Forum (IEF)
Dette er IEFs side om FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Siden giver generel information om tiåret.
www.bcca.org/ief/desd.htm
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
IUCNs side om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.iucn.org/themes/cec/education/whatis.htm
The Learning for Sustainable Cities Project
Treårigt projekt, der henvender sig til både lærere og elever og viser, hvordan man kan integrere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i undervisningsplanen og som del af hele skolens praksis.
www.dep.org.uk/scities/index.php
Undervisningsministeriets aktiviteter
Undervisningsministeriet og UNESCO Nationalkommissionen markerer starten på FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med en række forskellige tiltag som for eksempel et årsmøde og en ny portal.
www.uvm.dk/05/baeredygtig.htm?menuid=6410
UNESCO Education for Sustainable Development
UNESCOs officielle side for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF)
ULSF assisterer universiteter og højere læreranstalter med at gøre bæredygtig udvikling til en integreret del af læseplan, forskning, handlinger og formidling. ULSF fungerer samtidig som sekretariat for Talloires-deklarationen, hvor mere end 300 universiteter fra hele verden (endnu ingen danske) siden 1990 har forpligtiget sig til at inddrage bæredygtighed og miljøspørgsmål i undervisning og praksis. Siden omfatter også Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
www.ulsf.org/index.html
US Partnership for the Decade of Education for Sustainable Development (USPDESD)
USPDESD er et samarbejde omkring FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling bestående af diverse individer, organisationer og institutioner i USA.
www.uspartnership.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
wwflearning - Supporting Learning for Sustainability
WWF’s undervisningsside om bæredygtig udvikling, der henvender sig til både lærere, undervisere, studerende og elever primært i Storbritannien men også internationalt.
www.wwflearning.co.uk
Made by Syneo