Hvorfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

 

På miljøtopmødet i Rio i 1992 vedtog verdens lande Agenda 21, en dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Heri står der, at ”uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer”. Ti år efter, i 2002, blev der ved et nyt verdenstopmøde i Sydafrika gjort status over landenes fremskridt i bæredygtig retning. Her blev det for alvor slået fast, at uddannelse er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for en bæredygtig verden. Efterfølgende vedtog FN derfor, at der skal gennemføres et tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i perioden 2005-2014 for at sætte skub i udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. FN’s organisation for uddannelse, forskning og kultur UNESCO er koordinator for tiåret. Nationalt har regeringerne og UNESCO’s nationalkommission i de enkelte lande ansvaret for at gennemføre tiåret.

Norden kan spille en central rolle

Men initiativer fra regeringer og en international organisation er slet ikke nok for at leve op til ånd og bogstav i Agenda 21. Et af de centrale temaer i Agenda 21 er netop, at en bæredygtig udvikling kun kan sikres med bred folkelig deltagelse og aktiviteter på græsrodsniveau. Ideer, projekter og handlinger skal komme nedefra, hvis det skal lykkes at skabe en bæredygtig udvikling, fastslås det i Agenda 21. Det gælder også for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Norden er i den forbindelse unik på to områder: Vi har i de nordiske lande en historisk tradition for meget aktive folkelige organisationer, som såvel befolkninger som regeringer lytter til. Og vi har en historisk tradtion for folkeoplysning og debat. Samtidig har vi sproget tilfælles og kan derfor nemt kommunikere på tværs af grænser.

Derfor mener vi tre nordiske folkeoplysnings-organisationer: Stiftelsen Idébanken i Norge, Stiftelsen Ekocentrum i Sverige og Øko-net i Danmark, at vi i Norden kan komme til at spille en central rolle på verdensplan i udbredelsen af uddannelse for bæredygtig udvikling ved at gå forrest, udvikle konceptet i fællesskab og vise resten af verden med vore eksempler, hvordan det kan gøres. Det er derfor, vi tre nordiske organisationer er gået sammen om at udvikle og lancere projektet.

Læs mere på www.balanceakten.dk
Se program her.
Made by Syneo