FN tiår - men hvor er det officielle Danmark?

Birthe Zimmermann, Lektor ved amtsgymnasiet i Sønderborg, efterlyser en vision, strategi og handlingsplan fra Undervisningsministeren og frygter at gode lokale initiativer bliver til spildte kræfter, når støtten udebliver.
Gunvor Barnholt, specialkonsulent i undervisningsministeriet, har skrevet om den officielle danske indsats og mener sagtens, at vi kan være den bekendt.
Per Eliasson, Lektor på Malmø Højskole, beskriver hvorfor et historisk perspektiv er afgørende at inddrage i undervisningen, hvis man skal forstå vor tids miljøproblemer.
De øvrige temaartikler bidrager med konkrete erfaringer og bud på hvor undervisere på jagt efter inspiration kan hente hjælp.
Miljøsk er udgivet af Miljøbevægelsen NOAH - du støtter NOAHs arbejde ved at tegne et abonnement på Miljøsk.


Man kan bestille bladet og tegne abonnement på www.noah.dk/spoerg.html
Og man kan læse mere om Miljøsk på www.noah.dk/miljosk
Made by Syneo