Uddannelse til medborgerskab

På mødet vil der være temaer om FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt Europarådets program om Uddannelse til Medborgerskab. Bl.a. oplægsholderne er Programme Specialist Bernard Combes, UNESCO, Paris og Head of Division Olöf Olafsdottir, Europarådet, Strassbourg samt Ove Korsgaard fra Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Der bliver også en række workshops på dagen – med følgende titler:
• Education for Democratic Citizenship in the UK. Learning and living democracy.
• Medborgerskabsundervisning – et redskab i den mangfoldige skole
• Take Part Too - medborgerskab, bæredygtig udvikling og menneskerettigheder i ungdomsuddannelserne.
• FNs tiår 2005-2014: Uddannelse for bæredygtig udvikling - Verdensborgerskab. På sporet af verdensborgeren - fra pædagogisk ideal til konkret undervisning.
• Medborgerskab, menneskerettigheder og ligebehandling – om ligebehandlingsaspektet i medborgerskabsundervisningen.

Følgende organisationer er inviteret til at deltage i konferencen – se invitationslisten her.

Se hele programmet her.
Made by Syneo