Det er aldrig for tidligt: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Det er aldrig for tidligt: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Dette papir er baseret på forskning udført på folkeskole og gymnasieniveau i Quensland, Australien. Forskningen fokuserede på at undersøge den læring om bæredygtig udvikling, der finder sted på disse niveauer gennem en speciel aktivitet: planlægning og fremstillingen af et bord spil relateret til bæredygtig udvikling (BU). Dette forsknings projekt var planlagt på basis af en forståelse af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der fastlægger at det kognitive, moralske og praktiske grundlag for lærings aktiviteter skal indgå i såvel planlægnings processen som i de forskellige aspekter af BU (økonomisk, kulturel, social, og økologisk). Resultatet af denne forskning viser at læring om BU finder sted på begge niveauer ( selvom der er forskel i dybden); eleverne præsenterede deres forståelse gennem planlægnings aktiviteterne. De ting der blev skabt som et resultat af elevernes læring var meget overbevisende og illustrerede den høj grad af forståelse, der skabes af denne aktivitet. Sammenhængende læring om BU (gennem planlægnings og skabelses aktivitet) har vist sig at være en effektiv måde at lære om BU.

Læs om oplægget her
Link til konferencen

Made by Syneo