Svensk indsats for UBU10

Af Anders K. Knudsen, 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling

 

Den svenske rapport for uddannelse for bæredygtig udvikling ”Att läre för hållbar utveckling” er resultatet af at den svenske regering i 2003 nedsatte en komite om uddannelse for bæredygtig udvikling til at redegøre for i hvilken grad det svenske uddannelsessystem på alle niveauer formår at integrere og promovere bæredygtig udvikling. Den efterfølgende plan fra det svenske udvalg redegør for de vigtigste elementer i uddannelse for bæredygtig udvikling, baseret på en nøgtern analyse af den svenske undervisningssektor; fra folkeskolen til voksenundervisning. Herudover kommer rapporten med en analyse af administrationen af undervisningssystemet, fra skoler til højere uddannelser og voksenuddannelser med henblik på at undersøge i hvilken grad denne promoverer uddannelse for bæredygtig udvikling.

 

Den svenske strategi går i detaljer med hvad undervisningen skal indeholde og hvordan den er struktureret. Med hensyn til førstnævnte understreges det, at uddannelse for bæredygtig udvikling skal baseres på lokale såvel som globale perspektiver samt forbindelsen mellem disse.

 

Komiteen kommer med følgende forslag til handling:

Konkrete tiltag i skolerne 

træning af personel i undervisningssektoren med henblik på at styrke fokus på bæredygtig udvikling 

  • omfattende gennemgang af skolecurriculum 
  • omfattende vejledning af uddannelsesinstitutioner således at deres aktiviteter promoverer uddannelse for bæredygtig udvikling

Generelle forslag til styrkelse af rammerne for uddannelse for bæredygtig udvikling 

  • udvidet dialog mellem partnere og aktører indenfor området 
  • ændringer af en række specifikke love, således at disse understreger vigtigheden af uddannelse for bæredygtig udvikling 
  • igangsættelsen af en langsigtet strategi og handlingsplan for arbejdet med uddannelse for bæredygtig udvikling

Det svenske agentur for skoleforbedring er en offentlig institution for information og inspiration til undervisningssektoren i Sverige. På deres hjemmeside kan findes en særskilt sektion, der går i dybden med uddannelse for bæredygtig udvikling. Her kan findes oplysningsmateriale om uddannelse for bæredygtig udvikling for førskoler, folkeskoler og gymnasier, samt en liste af samarbejdspartnere i netværket for uddannelse for bæredygtig udvikling hvilket omfatter en lang række uddannelsesinstitutioner, NGO’er samt offentlige og private virksomheder. Desuden kan man på denne side finde en række materialer, der tager afsæt i samt oversætter de ovenfor nævnte retningsliner til praksis på de enkelte uddannelser.

 

I Sverige har man ligeledes udviklet et certifikat, det såkaldte ’Skola för hållbar utveckling’, rettet mod skoler der udmærker sig ved i særlig grad at integrere bæredygtig udvikling. Certifikatet er administreret af det svenske agentur for skoleforbedring og er tænkt som et middel til at bedømme og klassificere skoler og deres evne til at integrere økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter i deres ledelse og undervisning. Ud fra en række kriterier om bl.a. pædagogisk ledelse og det praktiske arbejde med undervisning kan skoler således blive registreret som ’bæredygtige skoler’, hvor der ligeledes bliver lagt vægt på at de udfører et ”systematisk kvalitetsarbejde” på området.

Made by Syneo