December 2005

Møde i UNECE-styrekomiteen om ubu

Den 13.-14. december 2005 afholdt UNECE’s Styrekomite for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling sit første møde i Geneve. Mødet var åbent for UNECE’s 55 medlemslande, men interesserede uden for regionen var også velkomne såvel som internationale organisationer, ngo’er og andre større grupper med aktiviteter i UNECE-regionen indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Rapporten fra mødet vi senere kunne være at finde på UNECE’s hjemmeside.
Made by Syneo