November 2005

UBU-konference for Kaukasus-området

REC Caucasus V Annual International Conference: ”Education for Sustainable Development”

Undertitel: Environmental Education and education for sustainable development: from policy to practice.

Konferencen, der er arrangeret af the Regional Environmental Centre for the Caucasus (REC Caucasus) fandt sted den 1.-2. november 2005 i Tbilsi i Georgien. Det var den første store konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Kaukasus-området og havde fokus på UBU i den sydkaukasiske region, nærmere bestemt de tre lande Armenien, Azerbaijan og Georgien. Konferencen henvendte sig til de tre landes ministerier for uddannelse, miljø og sundhed samt deres parlamenter, ngo’er og individuelle eksperter. Den henvendte sig ligeledes til internationale organisationer, der arbejder i de tre lande, ambassaderne samt eksperter fra EU-landene.
Målet med konferencen var at diskutere problemerne og mulighederne af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i de tre lande og at finde vejene til den videre udvikling. Konferencen kom da også hele vejen rundt og beskæftigede sig med udviklingen af UBU i både skolerne, de højere uddannelser og i uformel læring, hvor man blandt andet kom ind på ngo’ernes, nationalparkernes og mediernes rolle samt vigtigheden af medborgerskab.
REC Caucasus er en uafhængig fond dannet af regeringerne fra Armenien, Azerbaijan og Georgien og den Europæiske Union i foråret 2000 og tager sig af arbejdet med miljø og bæredygtig udvikling i Kaukasus-regionen.
Mere kan læses på REC Caucasus hjemmeside


 

UBU-workshop på ”Asia-Europe Environment Forum” i Jakarta

Asia-Europe Environment Forum-konferencen fandt sted den 23.-25. november 2005 i Jakarta i Indonesien. Konferencens titel var ”1/3 of our Planet: What can Asia and Europe do for Sustainable Development?” En af workshopperne på konferencen drejede sig om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og havde overskriften ”Partnership Approach to Education for Sustainable Development”.

På grund af de store udfordringer, der er omkring implementeringen af FN’s tiår, har FN i samarbejde med nogle af de vigtige interessenter indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling nedsat to grupper, der skal være med til at øge koordinationen af tiåret. Det drejer sig om en styrekomite (Asia-Pasific UN Interagency Steering Committee for the DESD) og en konsulentgruppe (Asia-Pasific Regional Consultative Group for the DESD). Styrekomiteen består at regionale repræsentanter fra FN samt andre relaterede institutioner. Deres ansvar er at koordinere FN’s arbejde med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Komiteen er i løbende kontakt med den regionale konsulentgruppe, der består at en lille gruppe eksperter, der repræsenterer nogle af de vigtigste UBU-interessentgrupper. Konsulentgruppen har ansvaret for den løbende dialog mellem interessenterne og for informationsdeling omkring tiåret. De holder desuden kontakt til diverse akademiske institutioner, ngo’er og relevante regeringsafdelinger med interesse i UBU. Workshoppen fungerede primært som det første årlige kombinerede møde for styrekomiteen og konsulentgruppen. På workshoppen fik interessenterne mulighed for at fremlægge deres aktiviteter, diskutere handlingsplanen og prioriteterne for 2006 samt at diskutere, hvorledes samarbejdet omkring UBU mellem Asien og Europa kan styrkes. Der var mellem 30-40 deltagere på workshoppen. Workshoppen resulterede i følgende anbefalinger: at UBU-forbindelser i alle internationale aftaler identificeres og viderekommunikeres til uddannelsesministrene; at man styrker og sikre den bredest mulige deltagelse i de institutionelle mekanismer, der relaterer til UBU på alle niveauer; at alle bæredygtighedskonferencer beskæftiger sig med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt at man samarbejder og deler modeller for god praksis og retningslinier for udviklingen af mulige forløb og prognoser.

Mere information på konferencens hjemmeside


 

International åbningskonference i middelhavsområdet

International Conference for the Official Launching of the UN DESD in the Mediterranean Region

Åbningskonferencen for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i middelhavsområdet blev afholdt den 26.-27. november 2005 i Athen i Grækenland. Det var det græske ministerium for uddannelse og religion, der organiserede konferencen, støttet af det italienske miljøministerium, UNEP/MAP og Mediterranean Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE). Konferencen fandt sted som en opfølgning på UNECE’s strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og Mediterranean Strategy for Sustainable Development (MSSD) og skulle vise tiårets muligheder i middelhavsområdet. Konferencens hovedformål var at udforske forventningerne til tiåret i middelhavsområdet; at identificere de forskellige interessenter i regeringerne, ngo’erne og i den private sektor samt deres roller i forbindelse med tiåret; at udveksle erfaringer samt at sikre politisk forpligtigelse til at de nødvendige institutionelle og operationelle rammer skabes i middelhavslandende inklusiv mobilisering af finansielle ressourcer. Konferencens målgruppe var undervisningsministre, miljøministre, institutter, igo’er (mellemstatslige organisationer) og ngo’er, der arbejder med uddannelse, miljø og bæredygtig udvikling.

Læs mere på Medies.net

Tilbage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Made by Syneo