Oktober 2005

Verdenskongres for miljøundervisning

Den tredje verdenskongres for miljøundervisning afholdtes i dagene 2.-6. oktober 2005 i Torino i Italien. Der var blandt andet fokus på FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, idet man har besluttet, at verdenskongresserne for miljøundervisning i perioden 2005-2014 skal være med til at gøre tiåret til en succes.

Læs mere på kongressens hjemmeside

 

Paneldebat om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på UNESCO’s generalkonference i Paris

Paneldebatten, der fandt sted den 6. oktober 2005, blev til på et initiativ fra den svenske og tyske UNESCO-nationalkommission og UNESCO’s uddannelsessektor. Debattens overskrift var: ”Promoting sustainability through education: Objectives, strategies, and UNESCO’s mission in the UN Decade of Education for Sustainable Development”. Der kom over 200 deltagere til mødet: repræsentanter fra UNESCO’s forskellige medlemslande, nationalkommissionerne, ngo’er og fra UNESCO’s sekretariat.
På debatten deltog bl.a. Sveriges uddannelses- og kulturminister Leif Pagrotsky og Islands tidligere præsident Vigdis Finnbogadóttir.

Vigdis Finnbogadóttir er også tidligere præsident for Verdenskommissionen for Videnskabsetik og teknologi (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) og er desuden Goodwill Ambassadør for UNESCO for beskyttelse af minoritetssprog. Hun udtalte blandt andet at viden skal ses som en i højeste grad fornybar ressource, som vi må beskytte, fremme og dele, for jo mere vi kan gøre på dette område, jo mere vil vi opnå. Ifølge Finnbogadóttir, handler ESD helt essentielt om at dele – noget mennesker kan lære på forskellige måder: ved at opnå basal uddannelse og livsfærdigheder, ved at forstå behovet for bæredygtighed eller ved at opnå basal dannelse/oplysthed og, som nogen burde, ved at opnå etisk dannelse.

Medlemslandende bør værdsætte den kulturelle diversitet, fremme dialog mellem kulturer og civilisationer samt mellem religioner. Informations- og kommunikationsteknologien kan bruges i ESD til at opnå viden om ens verden, hvilket er vigtigt, for uden viden om ens egen kontekst, har man intet at referere til. ESD handler desuden om at give ungdommen selvtillid nok til at implementere tiåret.

 

International konference for bæredygtig udvikling

International Sustainability Conference 2005: Strategies for a Sustainable Society

I dagene 13.-14. oktober 2005 afholdtes en international konference for bæredygtig udvikling i Basel i Schweiz, hvor en af hovedtalerne var Gro Harlem Brundtland. Konferencen bestod foruden taler af en række arbejdsgrupper, hvor samfundets forskellige roller i forbindelse med bæredygtig udvikling blev vendt og diskuteret - blandt andet via praktiske eksempler og casestories. Tre af disse workshops handlede om uddannelsens rolle, deriblandt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Mere kan læses på konferencens hjemmeside

 

Andet internationale forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

”Bridging International Visions with National Actions”.

Forumet afholdtes den 28. oktober til den 1. november 2005 i Beijing i Kina. Forumet blev afholdt af den kinesiske UNESCO-nationalkommission i samarbejde med Department for Basic Education og Chinese Ministry of Education. Konferencen er en af de første større begivenheder omkring tiåret i den pan-asiatiske region og havde deltagere fra regeringer, ngo’er, højere uddannelser og erhvervslivet. Målet med konferencen var blandt andet at dele internationale erfaringer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Noget af det, man skulle se på, var eksempler på internationale og nationale handlingsplaner for tiåret. Og der skulle formuleres en kinesisk handlingsplan. Et andet mål var at få udformet nogle guides for, hvordan man praktisk og politisk kan fremme Uddannelse for Bæredygtig Udvikling mere effektivt.

Læs mere på konferencens hjemmeside

Tilbage

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo