September 2005

Arabisk tiårs-lancering

De arabiske staters UNESCO-kontorer afholdt den 22. september 2005 åbningskonference for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Libanon. Konferencen havde form af et todages-seminar og var arrangeret af det libanesiske undervisningsministerium i samarbejde med UNESCO-kontorerne i Beirut, Cairo, Doha og Rabat. Målet med seminaret var at opmuntre medlemsstaterne til at indarbejde bæredygtighedsbegrebet i skolernes curricula samt at etablere nogle opfølgningsmekanismer og en opfølgningskomite for tiåret.

Læs mere på den libanesiske FN-side

Made by Syneo